Protokoll från församlingsrådets möten

 

År 2024

Protokoll 11.6.2024, bilagor

Protokoll 4.4.2024, bilagor

Protokoll 27.2.2024, verksamhetsberättelse 2023 och bilagor

 

År 2023

Protokoll 19.12.2023, bilagor

Protokoll 13.11.2023, bilagor

Protokoll 10.10.2023, bilagor 1, bilagor 2

Protokoll 12.9.2023 och bilagor

Protokoll 8.8.2023 och bilagor

Protokoll 9.5.2023 och bilagor

Protokoll 28.3.2023 och bilagor

Protokoll 28.2.2023 och bilagor 23.1 och 23.4 (verksamhetsberättelse) och bilagor 23.2, 23.3, 23.5 och 24.1

Protokoll  1.2.2023 och bilagor 

År 2022

Protokoll och bilagor, bilagor nr 2 5.12.2022

Protokoll och bilagor 15.11.2022

Protokoll och bilagor, verksamhetsplan 11.10.2022

Protokoll och bilagor 30.8.2022

Protokoll och bilagor 16.5.2022

Protokoll, bilagor och verksamhetsberättelse 1.3.2022
 

År 2021

Protokoll och bilagor 14.12.2021

Protokoll 16.11.2021 bilagor

Protokoll 13.10.2021 bilagor och budget och verksamhetsplan 2022

Protokoll 09.09.2021 bilagor

Protokoll 24.05.2021 bilagor

Protokoll 15.02.2021 bilagor och verksamhetsberättelse 2020


Protokoll År 2020

Protokoll 25.02.2020

Protokoll 31.03.2020

Protokoll 25.05.2020

Protokoll 30.09.2020

Protokoll 17.11.2020 bilagor och budget 2021