Grupper och samlingar

Bibelgruppen

Bibelgruppen träffas i Karis församlingshem (ingång från Gravgårdsgatan) måndagar jämna veckor kl. 14.30-16. Vi läser bibeltexter och samtalar över en kopp kaffe. 

Diakoni- och missionsklubben

Diakoni- och missionsklubben träffas i Pojo församlingshem andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Trevlig samvaro i diakonins och missionens tecken. Kontaktperson: Åsa Häggblom.

Karlakaffe

Karlakaffe-gruppen träffas i Pojo församlingshem andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Samvaro kring kaffekoppen. Kontaktperson: Pentti Raunio.

Eftermiddagssamling

Vi träffas i Pojo församlingshem första onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Gemenskapsstund med program, servering och lotteri.

Minnescafé

Minnescaféet träffas i Postilla (Pojovägen 8, Pojo) en torsdag i månaden kl. 13-14.30. Samvaro kring minnesfrågor. Sker i samarbete med finska församlingen, Nylands Minneslots och Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf.

Gudstjänstgrupper

Många av församlingens gudstjänster planeras av gudstjänstgrupper som består av församlingsbor och anställda. Om du vill delta i en planeringsgrupp är du välkommen med! Det finns elva grupper i församlingen. Varje grupp planerar 1-2 gudstjänster per termin. Grupperna samlas en timme på onsdag kväll samma vecka som gudstjänsten är (Karis) eller enligt överenskommelse (Pojo) för gemensam planering. 

 

Tag kontakt

Kyrkoherde

Pentti Raunio går i pension 1.6.2024 innan dess tar han ut ledigheter och är inte mera anträffbar efter 3.3.2024.