Grupper och samlingar

Diakoni- och missionsklubben

Diakoni- och missionsklubben träffas i Pojo församlingshem andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Trevlig samvaro i diakonins och missionens tecken. Kontaktperson: Åsa Häggblom.

Karlakaffe

Karlakaffe-gruppen träffas i Pojo församlingshem andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Samvaro kring kaffekoppen. Kontaktperson:

Eftermiddagssamling

Vi träffas i Pojo församlingshem första onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Gemenskapsstund med program, servering och lotteri.

Öppet vardagsrum

En ny öppen grupp för seniorer startar to 5.9 kl. 13 i vardagsrummet på Köpmansgatan 20. Vi träffas varannan torsdag jämna veckor kl. 13-15. Kaffeservering. Gruppens program utformas enligt deltagarnas önskemål. Välkommen med!

Minnescafé

Minnescaféet träffas i Postilla (Pojovägen 8, Pojo) en torsdag i månaden kl. 13-14.30. Samvaro kring minnesfrågor. Sker i samarbete med finska församlingen, Nylands Minneslots och Stöd för de äldre i Karis och Pojo rf.

Gudstjänstgrupper

Många av församlingens gudstjänster planeras av gudstjänstgrupper som består av församlingsbor och anställda. Om du vill delta i en planeringsgrupp är du välkommen med! Varje grupp planerar 1-2 gudstjänster per termin. Grupperna samlas en timme på onsdag kväll samma vecka som gudstjänsten är (Karis) eller enligt överenskommelse (Pojo) för gemensam planering.