Mission

Församlingen har ett understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete som sakkunnig inom barn- och ungdomsarbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett projekt i Dessie i Etiopien. Genom projektet får barn som mist ena eller båda föräldrarna pga aids samt funktionshindrade barn och funktionshindrade kvinnor som utnyttjats sexuellt stöd.

Medel till dessa understöd samlas bl.a. in genom kollekter, via Missionstorget och diakoni- och missionsgruppen i Pojo. Gruppen samlas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30.

Församlingen samarbetar med Karis missionsförening r. f. som driver Missionstorget, ett välsorterat lopptorg vid Kanaltorget. Missionstorget är öppet på tisdagar kl. 16-19 och på lördagar kl. 10-13. Donationer tas emot endast då Missionstorget är öppet.