Mission

Församlingen har ett understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien.

Medel till dessa understöd samlas bl.a. in genom diakoni- och missionsgruppen i Pojo som samlas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30.

Församlingen samarbetar med Karis missionsförening r. f. som driver Missionstorget, ett välsorterat lopptorg vid Kanaltorget. Missionstorget är öppet på tisdagar kl. 16-19 och på lördagar kl. 10-13. Donationer tas emot endast då Missionstorget är öppet.