Konfirmation

Konfirmationen är avslutningen på skriftskolan. Ordet betyder bekräftelse. Konfirmanderna bekräftar sin kristna tro till vilken de har döpts och sin vilja att leva som kristna.

Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden. Konfirmation krävs för att kunna vara fadder och för att få kandidera vid kyrkliga val. Rösträtt i kyrkliga val har man redan vid 16 år ålder. Kyrklig vigsel förutsätter genomgången skriftskola men inte nödvändigtvis därpåföljande konfirmation.

För att kunna konfirmeras skall man vara döpt medlem av kyrkan och skall ha fått undervisning i skriftskola.

 

Bibel som lutar mot en krukar med en växt i

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till