Karis-Pojo svenska församlings tillgänglighetsbeskrivning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.karis-pojoforsamling.fi/ och har uppdaterats 11.2020

Karis-Pojo svenska församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Karis-Pojo svenska församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:
Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:
Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

a. Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter):
För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt.

(WCAG 1.1.1)

b. Trasiga länkar:
På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.

(WCAG 2.4.4)

c. Otydligt namngivna länkar:
På vår webbplats
kan finnas finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga.
(WCAG 2.4.4)

d. Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):
Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna
nedan.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

e. Videor
Våra videor har för närvarande ingen textning eller syntolkning. Våra videor tas bort inom två veckor från att de har publicerats ifall de saknar textning.

2) Omfattas inte av lagstiftningen

a. Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

b. Arkiverat webbinnehåll

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

 
Tillgänglighetsrespons

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats?
Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett

Per e-post till : karis-pojo.forsamling(at)evl.fi
Andra kanaler:
Telefon: +358 019 279 3000

 

Postadress: Centralgatan 23, 10300 Karis

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000

Gör anmälan med webblankett

Åtgärder som främjar tillgängligheten

Karis-Pojo svenska församling säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

  • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
  • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
  • Vi erbjuder våra anställda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

 Denna webbplats har uppdaterats efter att förändringar gjorts.

18.11.2020