Klockringaren

Infobladet Klockringaren utkommer 4 gånger per år – under våren, inför sommaren och terminsstarten, ett höstnummer samt inför advent och jul. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Infobladet placeras också ut i kyrkor och församlingshus på församlingens område. Upplagan är drygt 3000 ex. Klockringaren är i första hand en av församlingens kontaktlänkar till sina medlemmar. I Klockringaren har vi samlat information om det allra mesta av församlingens verksamhet under den aktuella säsongen, allt koncentrerat på ett och samma ställe. Här hittar man datum och klockslag för gudstjänster, konserter, klubbar, kretsar, grupper, körövningar och annat som man kanske vill pricka in i sin kalender. Spara därför gärna hela tidningen tills nästa nummer dyker upp. Förändringar kan alltid förekomma, nya evenmang kan komma till och ibland måste också något ställas in, följ därför gärna med vår annonsering i tidningarna Etelä Uusimaa, Västra Nyland , Kyrkpressen, på församlingens facebooksida och under eveneman på den här webbplatsen.

Klockringaren