Klockringaren

Infobladet Klockringaren utkommer 4 gånger per år – under våren, inför sommaren och terminsstarten, ett höstnummer samt inför advent och jul. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Infobladet placeras också ut i kyrkor och församlingshus på församlingens område. Upplagan är drygt 3000 ex.

Klockringaren 3/2021

Klockringaren 2/2021

Klockringaren 1/2021

----------------------------

Klockringaren 3/2020

Klockringaren 4/2020