Klockringaren

Infobladet Klockringaren utkommer 4 gånger per år – under våren, inför sommaren och terminsstarten, ett höstnummer samt inför advent och jul. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Infobladet placeras också ut i kyrkor och församlingshus på församlingens område. Upplagan är drygt 3000 ex.

Klockringaren 1/2024

Klockringaren 4/2023

Klockringaren 3/2023

Klockringaren 2/2023 , Borgå stift 100 år - bild att färga

Klockringaren 1/2023

Klockringaren 4/2022 och Julbilagan

Klockringaren 3/2022

Klockringaren 2/2022

Klockringaren 1/2022