Kyrkoherdeämbetet för Karis-Pojo församling

adress: Centralgatan 23, 10300 Karis

Öppet må-to kl. 9-13, fredagar stängt

tfn 019 279 3000

e-post: karis-pojo.forsamling(at)evl.fi

Vid kansliet betjänar församlingssekreterare Jeanette Kämpe

  • ämbetsintyg och släktutredningar t.o.m. 28.2.2022 fr.o.m. 1.3.2022 handhar Esbo centralregister denna uppgift 
  • släktforskning t.o.m. 28.2.2022 fr.o.m. 1.3.2022 handhar Esbo centralregister denna uppgift 
  • medlemsregister
  • reserveringar av förrättningar (dop, vigsel, begravning)
  • bokning av utrymmen
  • information och rådgivning

Klockringaren

Infobladet Klockringaren utkommer 4 gånger per år – under våren, inför sommaren och terminsstarten, ett höstnummer samt inför advent och jul. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Infobladet placeras också ut i kyrkor och församlingshus på församlingens område. Upplagan är drygt 3000 ex.

Klockringaren 2/2022

Klockringaren 1/2022
________________________

Klockringaren 4/2021

Klockringaren 3/2021

Klockringaren 2/2021

Klockringaren 1/2021

 

Karis församlingshem.