Jordfästning

Jordfästning i Karis-Pojo svenska församling

Församlingens avlidna medlemmar välsignas enligt kyrkans ordning till den sista vilan. Jordfästningen sker i något av församlingens begravningskapell. Den kan också förrättas i någon av kyrkorna eller vid graven.

Det är de närmaste anhörigas uppgift att ordna begravning. Vid dödsfall kan man vända sig direkt till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå.

Man kommer överens om tid och plats för jordfästningen och bokar präst, kantor och eventuellt utrymme för minnesstund på pastorskansliet, tfn 019-279 3000.

Gravplats och gravskötsel diskuterar man med gravkontoret, tfn 0400 540 022 Charlotta Laukkanen.

Den präst som förrättar jordfästningen tar kontakt med de anhöriga på förhand. Man träffas en tid före jordfästningen och planerar den tillsammans.

Före jordfästningen

Minnesstund

Efter jordfästningen kan de anhöriga inbjuda till en minnesstund. De anhöriga besluter om hur minnesstunden ska ordnas. Den kan hållas i den avlidnas eller en anhörigs hem, i församlingens utrymmen eller på något annat lämpligt ställe. För minnesstunden kan man hyra Karis församlingshem, Pojo församlingshem eller Stora Prästgården.

Vid minnesstunden minns man den avlidna, delar personliga minnen och läser upp kondoleansadresser. Man kan på förhand komma överens om psalmer eller be prästen säga några ord. Det är bra att reservera tid också för fri samvaro. Prästen och kantorn deltar i minnesstunden om de anhöriga önskar det och kommer överens om det på förhand.

Minnesstund

Hyror och avgifter

Vi minns den avlidna

Söndagen efter jordfästningen minns vi dem som har jordfästs under den gångna veckan och tänder ett ljus till minne av var och en av dem. De anhöriga är välkomna att själva komma fram till ljusgloben och tända ljuset. På plats finns en kyrkvärd som stöd. I bönen ber vi för alla som sörjer.

På Alla helgons dag läser man upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året och tänder ljus till minnet av dem.

 

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Kista med blommor runt sig i kyrkan under en begravning

I denna broschyr har vi sammanställt viktiga saker om jordfästningen såsom bokning av jordfästning, själaringning, minnesstund, urnebisättning, val av grav, beställning av ämbetsintyg m.m. - läs gärna!

Broschyr om jordfästningen