Ungdomar som röstar på Ungdomens Kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar

Nästa års UK sker 1-4.2.2024 på Lärkkulla i Karis. 

Ungdomens Kyrkodagar arrangeras av Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) varje år ett veckoslut i januari. Då samlas ca 200 ungdomar till ”ungdomsriksdag” och funderar på vart Kyrkan av idag är på väg och hur ungdomar vill agera i kyrkan och vad som borde ändras. Är du konfirmerad och under 30 år och intresserad, kolla in UK​

Visste du att bl a samhällspåverkare Mark Levengood och tidigare före detta biskopen Björn Vikström har varit deltgare på UK?
Kanske du också vill ha det som en av dina meriter, att ha deltagit i UK.

Tag kontakt med Stina om du är intresserad av att delta i UK!
Ta chansen och kom med!