Lilla Prästgårdens eftis

Karis-Pojo svenska församlings tvåspråkiga eftermiddagshem erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i årskurs 1-2.

Eftermiddagsvården har 40 platser och för morgonvården är minimiantalet 6 barn. Eftiset verkar i ett gammalt hemlikt stockhus med en stor och barnvänlig gård.

Busstransport går från Katarina skolan till eftis mot avgift, ifall man inte är berättigad till skolskjuts.

Eftiset samarbetar med Raaseporin suomalainen seurakunta och Raseborgs stad.

 

Ansökningstiden är: 1.2- 31.3. Senare inlämnade ansökningar beaktas om det finns plats. Ansökan görs med ansökningsblanketten, länk till blanketten, och postas eller skickas till jessica.sandberg(at)evl.fi. Blanketten kan också hämtas och lämnas på lilla prästgården.

(Ansökningsblanketten är gemensam med Hem och skolas eftis Byllan.)

Kontakt:

Adrress: Ekenäsvägen 2-6, 10300 Karis.
Postadress: Centralgatan 23, 10300 Karis
T.f. fritidshemsföreståndare Jessica Sandberg tfn 044 - 300 3676,
e-post: jessica.sandberg(at)evl.fi                                                  
Lilla Prästgården, tfn 044 - 755 3630

Öppethållningstider:                                                                                                               

Skoldagar på morgonen kl.6.30-9.
Eftermiddagar kl.12-17, vid behov till kl.17.30.
Eftis har inte öppet på skollördagar och håller stängt under skollov.

 

Lilla prästgården
båtbygge

 

Verksamhet

Barn i åk 1-2 och barn med behov av särskilt stöd har enligt lagen rätt till morgon och eftermiddagsverksamhet. Eftis är en del av den fostrande gemenskapen som barnet omges av under sina första skolår. Utgångspunkten med eftis är att erbjuda barnet en trygg plats i en hemlik miljö att vara på före och/eller efter skolan då föräldrarnas arbetsdag är längre än skoldagen. På så sätt vill man också hjälpa och stöda familjerna i deras fostrande arbete.

Målet med verksamheten är också att sträva till att främja jämlikhet i samhället och förebygga utslagning genom tvåspråkig verksamhet i kristen anda. Eftis stöder barnets växande och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.

Eftis är frivilligt för barn och det understryks av att eftis ordnas på barnets fritid efter skolan- eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på barnets skoldag.

I morgon och eftermiddagsverksamheten betonas barnets egna upplevelser och målet är att erbjuda en mångsidig och stimulerande verksamhet som utgår från barnets behov och som också ger möjlighet till vila, lugn och ro, om de så vill.

Eftiset i Lilla Prästgården följer kyrkoåret och dess högtider och vill hjälpa barnen förstå varför vi firar dem. Vi poängterar också positiv attityd till landets nationalspråk och använder båda språken parallellt. 

Barnen serveras ett mellanmål alla dagar. De äter i mindre grupper beroende på när skoldagen slutat. Vi strävar till att äta genast då barnen kommer från skolan. Morgonmålet serveras ca kl. 7.30 för barnen som deltar i morgonvården. Vi är mycket ute och leker på vår stora gård, både vid sol och regn. Där kan man bättre röra på sig, spela fotboll, gunga eller kanske bygga kojor efter en skoldag med mycket stillasittande.

 

Avgifter

Avgifter fr. o. m.  1.8.2022

Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka under 3 h/dag: 70€
Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka över 3 h /dag: 80€
Eftermiddagsvård alla dagar under 3 h /dag: 80€
Eftermiddagsvård alla dagar över 3 h /dag: 100€


Morgonvård färre än 12 dagar/månad: 30€
Morgonvård mer än 12 dagar/månad: 50€

 

Avgifterna betalas i början av månaden och uppsägning av platsen sker i god tid innan ifrågavarande månads början.