I församlingen finns mångsidiga möjligheter att delta i frivilliguppgifter. Du kan vara med nu och då eller regelbundet, helt hur det passar dig.

Besökstjänst

Vänverksamheten sker i samarbete med Röda Korsets Karis-Pojo avdelning. Om du upplever att du vill ge av din tid till någon som behöver en vän kan du kontakta vänförmedlingen. Besöksvännerna erbjuds både handledning och utbildning. Vänförmedling sker alla helgfria torsdagar kl 10-12 tel: 0440279304

Gemenskap och fester

Medhjälpare och gruppledare eller som en extra vuxen, behövs vid olika samlingar, på evenemang och läger.

Vi tar tacksamt emot produkter t.ex handarbeten, sockor, bakverk m.m. till försäljning på basarer inför julen i Pojo och självständighetsdagen i Karis. På Missionstorgets loppis kan man hjälpa till med sortering, försäljning, textilarbete mm.

Gudstjänsterna berikas av textläsare, kyrkvärdar, förbönsbedjare och kyrkkaffekokare samt sång och musik.

Du har fått din gåva av Gud, var frimodig och låt det goda gå vidare!

Tag kontakt med pastorskansliet 019-2793000 för mera information