PrästerPentti Raunio

Kyrkoherde

Pentti Raunio går i pension 1.6.2024 innan dess tar han ut ledigheter och är inte mera anträffbar efter 3.3.2024.