Präster


Karl af Hällström

T.f. kaplan
Karis-Pojo svenska församling

Karl af Hällström börjar jobba vid Karis-Pojo svenska församling fr.o.m. 3.10.2022


Fanny Mäkirinta

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Tjänstledig


Johannes Westö

t.f. församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling