PrästerFanny Mäkirinta

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Tjänstledig


Johannes Westö

t.f. församlingspastor
Tjänstledig t.o.m. 31.12.2023