PrästerFanny Mäkirinta

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Tjänstledig

Terese Norrvik

t.f. församlingspastor


Johannes Westö

t.f. församlingspastor
Tjänstledig t.o.m. 12.2.2023