Präster


Barbro Eriksson

T.f. kaplan
Karis-Pojo svenska församling

Susanna Lönnqvist

T.f. kaplan
Karis-Pojo svenska församling
susanna.m.lonnqvist@evl.fi
 

Fanny Mäkirinta

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Tjänstledig