Präster


Fanny Autere

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling