Dopet – barnets första fest

Dopet är en fest där vi stannar upp för en stund tillsammans med den närmaste släkten och vännerna för att glädja oss åt livets gåva och med förtröstan se framåt. I dopet ber vi om det bästa möjliga för ett nytt liv: välsignelse, trygghet och kärlek. De bär barnet genom livet. I dopet upptas barnet i kyrkan och blir medlem i församlingen. Guds omsorg är alltid närvarande i barnets liv.

Ett barn kan döpas om båda föräldrarna eller åtminstone den ena av dem är medlem i vår kyrka. Det barn som blir döpt skall ha åtminstone en fadder som är konfirmerad medlem av lutherska kyrkan, eller hör till en kristen kyrka som godkänner dop som förrättas i vår kyrka.

Dop i Karis-Pojo svenska församling

När man vill låta döpa sitt barn tar man kontakt med pastorskansliet och bokar präst och eventuellt utrymme. Dopet kan förrättas i församlingens gudstjänst eller som en separat förrättning i församlingens lokaler, hemma eller på någon annan lämplig plats.

Kontaktuppgifter till pastorskansliet

Hyror och avgifter

Före dopet tar prästen kontakt och kommer överens om en tidpunkt att träffas för att tillsammans planera dopförrättningen.

Dop av äldre barn, ungdomar och vuxna

I vår kyrka döps de flesta som nyfödda barn. Det går lika bra att döpas senare som lite äldre barn, inför skriftskolan eller när man är vuxen. Om barnet är över 12 år räcker det med båda vårdnadshavarnas godkännande för dopet, men om hen har fyllt 15 år ska hen få dopundervisning före dopet. Ta kontakt med pastorskansliet för barndop eller med någon av prästerna för dop av unga och vuxna.

Lån av dopklänning

Du kan låna dopklänning från pastorskansliet. Pastorskansliet är öppet må-ti kl. 9-13. Ring gärna ifall du vill ha närmare information tfn 019 279 3000.
 

 

 

 

 

Det nya dopträdet i S:ta Katarina kyrka i Karis invigdes i juni 2020.

Dopträdet är smitt av en lokal smed, Kennet Lundström, design och idé av kyrkoherde Pentti Raunio dessutom har arkitekt Ulla Rahola konsulterats när det gäller färgsättning. Livets träd har vuxit längs med kyrkans innertak i 550 år, nu växer det även vid ena pelaren och blommar ut med de nydöptas namn på blommorna.

Blomman fästs med en magnet, så den kan sedan senare landa hemma t.ex. på kylskåpsdörren som en påminnare om Livet mitt ibland oss. Dopträdet är en del av 550-festligheter i församlingen.

Bebis blir döpt av präst