Dopet – barnets första fest

Dopet är en fest där vi stannar upp för en stund tillsammans med den närmaste släkten och vännerna för att glädja oss åt livets gåva och med förtröstan se framåt. I dopet ber vi om det bästa möjliga för ett nytt liv: välsignelse, trygghet och kärlek. De bär barnet genom livet. I dopet upptas barnet i kyrkan och blir medlem i församlingen. Guds omsorg är alltid närvarande i barnets liv.

Ett barn kan döpas om båda föräldrarna eller åtminstone den ena av dem är medlem i vår kyrka. Det barn som döps skall ha åtminstone två faddrar som är konfirmerade medlemmar av lutherska kyrkan, eller hör till en kristen kyrka som godkänner dop som förrättas i vår kyrka. Man kan av kyrkoherden ansöka om lov att ha endast en fadder. Kyrkomötet har godkänt en ändring i kyrkolagen enligt vilken det i fortsättningen räcker med en fadder. Den nya lagen har ännu inte trätt i kraft.

Dop i Karis-Pojo svenska församling

När man vill låta döpa sitt barn tar man kontakt med pastorskansliet och bokar präst och eventuellt utrymme. Dopet kan förrättas i församlingens gudstjänst eller som en separat förrättning i församlingens lokaler, hemma eller på någon annan lämplig plats.

Kontaktuppgifter till pastorskansliet

Före dopet tar prästen kontakt och kommer överens om en tidpunkt att träffas för att tillsammans planera dopförrättningen.

Dop av äldre barn, ungdomar och vuxna

I vår kyrka döps de flesta som nyfödda barn. Det går lika bra att döpas senare som lite äldre barn, inför skriftskolan eller när man är vuxen. Om barnet är över 12 år räcker det med båda vårdnadshavarnas godkännande för dopet, men om hen har fyllt 15 år ska hen få dopundervisning före dopet. Ta kontakt med pastorskansliet för barndop eller med någon av prästerna för dop av unga och vuxna.

 

 

Bebis blir döpt av präst