Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Annika Pråhl
Tauno Skogberg
Ann Storsjö
Holger Wickström
Monika Wikström

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m. Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022:
Pentti Raunio, kyrkoherde, ordförande
Annika Pråhl, viceordförande
Staffan Björklund
Bo Holmberg
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Ann Storsjö
Kari Uusimäki
Holger Wickström
Monika Wikström
Patrik Öhman
Jeanette Kämpe fungerar som sekreterare för rådet.

 

Förvaltning och beslutsfattande

Karis-Pojo svenska församling tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet som täcker området Raseborg. Till samfälligheten hör även Ekenäsnejdens svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta (som betjänar de finskspråkiga medlemmarna på hela Raseborgs område).

I samfälligheten är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Dess uppgift är att leda församlingens verksamhet, främja det andliga livet och besluta om de medel som tilldelats församlingen.

 

Logo för församlingsvalet 2022

Protokoll från församlingsrådets möten 

År 2022

Protokoll och bilagor 15.11.2022

Protokoll och bilagor, verksamhetsplan 11.10.2022

Protokoll och bilagor 30.8.2022

Protokoll och bilagor 16.5.2022

Protokoll, bilagor och verksamhetsberättelse 1.3.2022
 

År 2021

Protokoll och bilagor 14.12.2021

Protokoll 16.11.2021 bilagor

Protokoll 13.10.2021 bilagor och budget och verksamhetsplan 2022

Protokoll 09.09.2021 bilagor

Protokoll 24.05.2021 bilagor

Protokoll 15.02.2021 bilagor och verksamhetsberättelse 2020


Protokoll År 2020

Protokoll 25.02.2020

Protokoll 31.03.2020

Protokoll 25.05.2020

Protokoll 30.09.2020

Protokoll 17.11.2020 bilagor och budget 2021
 

År 2019

Protokoll 29.01.2019

Protokoll 28.02.2019

Protokoll 15.04.2019

Protokoll 08.10.2019

Protokoll 26.11.2019