Ungdomar

Unga

Hej, vad roligt att du har hittat hit!

Målen för ungdomsverksamheten är att ungdomarna skall hitta en plats i församlingen och uppleva att det är en plats där de kan vara sig själva och ha möjlighet att växa vidare i sin tro. Vi vill att ungdomarna skall känna att de är välkomna i församlingen och en del av den.

Under de rådande omständigheterna är det mesta i vår verksamhet på paus. Men vi antar utmaningen och ser att församlingen inte är stängd utan vi ställer om. Och vi finns här för dig! Vi finns här i andra ändan av telefoner och skärmar eller villiga att ta en promenad.
Känns det jobbigt just nu eller önskar du bara prata med någon, hör av dig till nån av oss i ungdomsteamet, som består av Fanny, Stina och Biggi.

Hör av dig - vi är här!

Vi har flyttat från Ung i Karis- Pojo på Facebook och finns numera på Instagram - välkommen och hälsa på! Du hittar oss på Instagram 

https://www.instagram.com/ungikarispojo/