Ungdomar

Unga

Hej, vad roligt att du har hittat hit!

Målen för ungdomsverksamheten är att ungdomarna skall hitta en plats i församlingen och uppleva att det är en plats där de kan vara sig själva och ha möjlighet att växa vidare i sin tro. Vi vill att ungdomarna skall känna att de är välkomna i församlingen och en del av den.

Vi välkomnar dig till ungdomskvällar, hjälpisuppgifter, gudstjänster och vill du på något sätt påverka den verksamhet som finns eller som du önskar att skulle finnas, hör av dig till oss! Vi finns också till för enskilda samtal, du når oss per telefon, e-post och så finns vi också på sociala medier såsom FB och Instagram. 

Hör av dig - vi är här!  Stina 

https://www.instagram.com/ungikarispojo/