Ungdomar

Unga

Det är början av september, hösten och alla aktiviteter kommer småningom igång, hoppas vi. Ungdomsteamet, som består av Fanny, Stina och Biggi, är på jobb. Hör av dig - vi finns till för dig!

Målen för ungdomsverksamheten är att ungdomarna skall hitta en plats i församlingen och uppleva att det är en plats där de kan vara sig själva och ha möjlighet att växa vidare i sin tro. Vi vill att ungdomarna skall känna att de är välkomna i församlingen och en del av den.

 

Tag kontakt

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling