Diakoni

Diakoni är hela församlingens uppgift. Genom diakoni kan vi hjälpas åt att förverkliga kärleken till nästan. Diakoni är att vandra tillsammans en bit på vägen, att bryta ensamheten, att uppmuntra till ett liv i förtröstan och tro på det goda.

Inte minst i dag när vi påverkas av rädslor för coronavirusets framfart och ensamhet pga restriktioner behöver vi hjälpas åt att stödja varandra och hålla kontakt till alla dem som känner sig ensamma.

I församlingen finns bl.a. en diakonsyförening som jobbar för diakonin. Det finns också andra diakonala frivilliguppgifter. Kontakta diakonerna för mera information.