Notblad ligger på pianotangenterna

Musik

Musiken har i alla tider varit en omistlig del av mänskligt liv och mänsklig gemenskap. ​​​
Också i kyrkan har sången och musiken alltid funnits.
Vi behöver den för att uttrycka allt det som livet rymmer
och som ett gudstjänstens språk för lovsång och bön.

Vi behöver den när orden inte räcker till.
Vi behöver sången och musiken i glädje och sorg, i arbete och vila,
i oro och tacksamhet, i fest och vardag.

I vår församling finns musiken konkret bland annat i

  • gudstjänstlivet
  • körerna
  • konserter och musikevenemang

Välkommen med!