Karis-Pojo svenska församling ordnar följande ”läger” sommaren 2021
Lägerplatserna delas ut i anmälningsordning.

Församlingens medlemmar har förtur om lägret blir fullsatt.

Vänligen meddela specialdiet vid anmälan.
Vi följer rådande Corona restriktioner, och deltagarna sover hemma.

Ett Dagläger för årskurserna 1–6, den 7–11.6 kl. 10-15 på Lilla Prästgården.

Lägerledare är Tintto Lundström, Jessica Sandberg, Stina Råstedt och hjälpledare.
Lägeravgift: 30€. Priset innehåller; lunch och mellanmål.

Ett Juniorläger för årskurserna 4–6, Sammanslaget, se ovan!

Förfrågningar riktas till Stina på tfn 044 333 5004 eller Tintto tfn 044 755 3626.
Anmälningar med blankett tas emot under tiden 15.4 - 28.5.           

Anmälningsblanketten återlämnas till Karis-Pojo svenska församling,
Märkt ”lägeranmälning”

Karis församlingshem, Centralgatan 23, 10300 Karis

Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 4–6, 10300 Karis

Karis-Pojo svenska församling ordnar följande verksamhet sommaren 2021
Vänligen meddela specialdiet vid anmälan.
Vi följer rådande Corona restriktioner.
Platserna delas ut i anmälningsordning ifall restriktioner finns.

Församlingens medlemmar har förtur om det blir fullsatt.

Sommarfamiljecafé; litet mellanmål serveras, gratis

Tisdag 13.7
Kl. 9-13 Pojo församlingshems lekpark

Kl. 15-19 Lilla prästgården, ute

Torsdag 15.7
Kl. 9-13 Lilla prästgården, ute

Kl. 15-19 Pojo församlingshems lekpark

Familjeutfärd till Rosvik lägergård
Onsdag 14.7 kl. 11-16. Vi håller till ute hela dagen! 

Avgift: barn under 3 år gratis, 3–12 åringar 4 euro, 13–17 åringar 5 euro och vuxna 7 euro.
Lägerledare; Martina Tintto Lundström och Birgitta Udd samt hjälpledare. 

Förfrågningar och anmälningar senast 1.6.2021
Tintto på tfn 044 755 3626
eller Biggi på tfn 040 568 7580.
Utprintbar infolapp finns under ordet blankett lite högre upp i texten.