Ungdomar som hoppar från brygga i vattnet.

Karis-Pojo svenska församling ordnar ett familje-hjälpisläger på Rosvik lägergård

9-10.3.2024 
Avgift; Vuxna 30€, 13-17 åringar 23€, 3-12 åringar 16€ och barn under 3 år gratis.
Lägerledare är Martina "Tintto" Lundström, Fredrica Degerth och hjälpledare.

Förfrågningar och anmälningar riktas till Tintto senast 26.2 tfn 044 755 3626 el. [email protected]

Annulleringsavgift 10€ uppbärs vid ev. annullering