Ungdomar som hoppar från brygga i vattnet.

Karis-Pojo svenska församling ordnar läger sommaren 2023

Dagläger för årskurserna 1–6, den 5–9.6 kl. 10-15 på Lilla Prästgården.
Lägerledare är Fredrica Degerth, Jessica Sandberg, Christine Djupsjö och hjälpledare.
Lägeravgift: 30€. Priset innehåller lunch och mellanmål.

Förfrågningar riktas till Fredrica på tfn 040 568 7580.

Övernattningsläger för årskurserna 1–6, den 3–5.7 på Rosvik lägergård.
Lägerledare är Stina Råstedt, Hannah Ahlblad, Jessica Sandberg, Fredrica Degerth och hjälpledare.
Lägeravgift: 35€.

Förfrågningar riktas till Stina på tfn 044 333 5004.

Familjeläger 16-18.7 på Rosvik lägergård
Avgift; Vuxna 33€, 13-17 åringar 26€, 3-12 åringar 18€ och barn under 3 år gratis.
Lägerledare är Martina "Tintto" Lundström, Fredrica Degerth och hjälpledare.

Förfrågningar riktas till Tintto på tfn 044 755 3626.

Anmälningar med blankett tas emot under tiden 11.4 - 10.5.
Lägerplatserna delas ut i anmälningsordning.

Församlingens medlemmar har förtur om lägret blir fullsatt.

Vänligen meddela specialdiet vid anmälan.
En annulleringsavgift på 10€ uppbärs vid annullering efter lägerbrevets postning.

Anmälningsblanketten återlämnas till Karis-Pojo svenska församling
Märkt "Lägeranmälning" det finns Postlåda på trapporna.
Karis församlingshem, Centralgatan 23, 10300 Karis.
Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 4-6, 10300 Karis.