Rosvik

Här informerar om vi om kommande läger som Karis-Pojo svenska församling ordnar.
​​​​​​​

P.g.a. situationen med covid-19 ordnas inga läger för tillfället.