Ungdomar på en klippa och ungdomar som simmar i havet.

Skriftskola

Årets skriftskola 2022/2023 för 2008 födda har börjat.
Grupperna är fördelade och konfirmanderna har haft sin första träff och sett vilken grupp de tillhör. Nu börjar "Skriban" påriktigt med undervisning och olika tema träffar fram tills höjdpunkten, lägret.  

Missat anmälningen kontakta Ungdomsarbetare "Stina" Christina Råstedt.
(Anmälningsblankett finns här, fungerar enligt överenskommelse)

Skriftskolgruppernas träffar och datum 

Grupp 1, Sportlov

14-16.10 2022 Startveckoslut på Rosvik lägergård, som avslutas med gudstjänst i Svartå kyrka.
9.11 2022 kl.15.15-19.30 Diakoniträff i Stora Prästgården och Kyrkträff i kyrkan.
1.3 2023 kl. 15.15-17 Kapellträff.
18-22.2 2023 Läger på Rosvik.
17.5 2023 kl. 15.15-17 Konfirmationsövning.
18.5 2023 kl. 10 Konfirmation i Karis kyrka.

Grupp 2, Sommar

28-29.10 Startveckoslut på Rosvik lägergård.
30.10 2022 kl. 10 Kyrkträff samt deltar i gudstjänsten kl. 12 i Karis kyrka. 
16.11 2022 kl. 15.15-17 Diakoniträff.
8.3 2023 kl. 15.15-17 Kapellträff.
7-13.7 2023 Läger på Rosvik.
14.7 2023 kl. 17-19 Konfirmationsövning.
16.7 2023 kl. 10 Konfirmation i Karis kyrka.

Grupp 3, Sommar

18-19.11 Startveckoslut på Rosvik lägergård.
20.11 2022 kl. 10 Deltar i gudstjänsten i Pojo kyrka samt kl. 11.30-13.30 kyrkträff.
25.1 2023 kl. 15.15-17 Diakoniträff.
15.3 2023 kl. 15.15-17 Kapellträff.
20-26.7 2023 Läger på Rosvik.
27.7 2023 kl.17-19 Konfirmationsövning.
30.7 2023 kl. 12 Konfirmation i Pojo kyrka.

Vid frågor angående församlingens skriftskola,
vänligen kontakta församlingens Ungdomsarbetsledare Stina.

Tag kontakt