Skor i tambur

Skriftskola

Vi har glädjen att inbjuda dig som är född 2006 till årets skriftskola!

Under det kommande året erbjuder vi:

Lägerskriftskola


Ett läger på sportlovet på Rosvik lägergård och två på sommaren på Rosvik. Till alla lägerskriftskolor hör ett startveckoslut på hösten 2020/vintern 2021, samt några träffar under konfirmandtidens lopp där vi bekantar oss med kyrkobyggnaden, kapellet, diakon och förstås med varandra.

Dagskriftskola

Genomförs under en vecka på sommaren (måndag-fredag) i Pojo församlingshem, dagtid kl. 10-16. Till dagskriftskolan hör också ett startveckoslut på vinter 2021 samt några fler träffar under konfirmandtidens lopp.

Till skriftskolan hör en församlingspraktik. I den bekantar du dig med din församling och deltar i gudstjänstlivet. Mera info om skriftskolans upplägg fås vid första infotillfället som är onsdagen den 9 september kl. 15.30 i Karis församlingshem. Centralgatan 23. Då får man också veta till vilken grupp man hör. Din anmälning till årets skriftskola skall du lämna in senast söndagen den 23 augusti 2020.

Läger I (Sportlov)

Läger: lö-fre 20-26 februari 2021 i Pojo församlingshem
Konfirmation: Måndag (Annandag Påsk) 5 april 2021 kl. 10 i Karis kyrka
Startveckoslut: fre-lö 9-10 oktober 2020 på Rosvik + gudstjänst 11 okt

Dagskriftskola

Skribavecka: 7-11 juni 2021 i Pojo församlingshem
Konfirmation: 13 juni 2021 kl. 12 i Pojo kyrka
Startveckoslut: lö-sö 16-17 januari 2021 i Pojo församlingshem (kl. 10-16) och lö 24 april och lö 29 maj i Pojo församlingshem (kl. 10-16)

Läger II

Läger: 5-11 juli 2021 på Rosvik lägergård
Konfirmation: 18 juli 2021 kl. 12 i Pojo kyrka Startveckoslut: 20-21 november 2020 på Rosvik + gudstjänst 22 nov.

Läger III

Läger: 19-25 juli 2021 på Rosvik lägergård
Konfirmation: 1 augusti 2021 kl. 10 i Karis kyrka Startveckoslut: 11-12 december på Rosvik + gudstjänst 13 dec

 

Tag kontakt

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling
Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling