Ungdomar på en klippa och ungdomar som simmar i havet.

Skriftskola

Årets skriftskola är igång enligt följande

  • Lägerskriftskola

År 2021/22 erbjuder vi tre läger. Ett läger på sportlovet på Ramsdal lägergård och två på sommaren på Rosvik lägergård.
Till alla lägerskriftskolor hör ett startveckoslut på hösten 2021, samt några träffar under konfirmandtiden, där vi bekantar oss med kyrkobyggnaden, kapellet och diakonin.

  • Dagskriftskola

Genomförs under en vecka på sommaren (måndag-fredag) i Pojo församlingshem, dagtid kl. 10-16. Till dagskriftskolan hör också startdagar på vintern 2022, samt några andra träffar under konfirmandtiden.
 

Till konfirmandtiden hör en församlingspraktik. I den bekantar du dig med din församling och deltar i gudstjänstlivet. Om församlingspraktiken ger vi mera info under startveckoslutet och startdagarna.

 

                                                    

Läger I (Sportlov)                 Läger: lö-fre 19–25 februari 2022 på Ramsdal lägergård

                                                Konfirmation:  torsdag Kristihimmelsfärdsdag 26 maj 2022 kl. 12 i Karis kyrka                      

Startveckoslut: fre-lö 1–2 oktober 2021 på Rosvik + gudstjänst 3 okt.

Läger II                                  Läger: må-sö 6–12 juni 2022 på Rosvik lägergård

Konfirmation: söndag 19 juni 2022 kl. 12 i Karis kyrka

                                                Startveckoslut: fre-lö 29–30 oktober 2021 på Rosvik + gudstjänst 31 okt.

Läger III                                 Läger: må-sö 27 juni- 3 juli 2022 på Rosvik lägergård

Konfirmation: söndag 10 juli 2022 kl. 10 i Pojo kyrka

                                                Startveckoslut: fre-lö 12–13 nov 2021 på Rosvik + gudstjänst 14 nov.

Dagskriftskola                       Skribavecka:1–5 augusti 2022 i Pojo församlingshem kl. 10-16

                                                 Konfirmation:  söndag 7 augusti 2022 kl. 10 i Pojo kyrka                                 

                                                 Startdagar: lö-sö 15–16 januari 2022 i Pojo församlingshem kl. 10-16

                                                 sö 13 februari och sö 15 maj 2022 i Pojo församlingshem

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling