Skor i tambur

Skriftskola

Vi har glädjen att inbjuda dig som är född 2006 till årets skriftskola!

Under det kommande året erbjuder vi:

Lägerskriftskola


Ett läger på sportlovet på Rosvik lägergård och två på sommaren på Rosvik. Till alla lägerskriftskolor hör ett startveckoslut på hösten 2020/vintern 2021, samt några träffar under konfirmandtidens lopp där vi bekantar oss med kyrkobyggnaden, kapellet, diakon och förstås med varandra.

Dagskriftskola

Genomförs under en vecka på sommaren (måndag-fredag) i Pojo församlingshem, dagtid kl. 10-16. Till dagskriftskolan hör också ett startveckoslut på vinter 2021 samt några fler träffar under konfirmandtidens lopp.

Till skriftskolan hör en församlingspraktik. I den bekantar du dig med din församling och deltar i gudstjänstlivet. Mera info om skriftskolans upplägg fås vid första infotillfället som är onsdagen den 9 september kl. 15.30 i Karis församlingshem. Centralgatan 23. Då får man också veta till vilken grupp man hör. Din anmälning till årets skriftskola skall du lämna in senast söndagen den 23 augusti 2020.

Läger I (Sportlov)

Läger: lö-fre 20-26 februari 2021 i Pojo församlingshem
Konfirmation: Måndag (Annandag Påsk) 5 april 2021 kl. 10 i Karis kyrka
Startveckoslut: fre-lö 9-10 oktober 2020 på Rosvik + gudstjänst 11 okt

Dagskriftskola

Skribavecka: 7-11 juni 2021 i Pojo församlingshem
Konfirmation: 13 juni 2021 kl. 12 i Pojo kyrka
Startveckoslut: lö-sö 16-17 januari 2021 i Pojo församlingshem (kl. 10-16) och lö 24 april och lö 29 maj i Pojo församlingshem (kl. 10-16)

Läger II

Läger: 5-11 juli 2021 på Rosvik lägergård
Konfirmation: 18 juli 2021 kl. 12 i Pojo kyrka Startveckoslut: 20-21 november 2020 på Rosvik + gudstjänst 22 nov.

Läger III

Läger: 19-25 juli 2021 på Rosvik lägergård
Konfirmation: 1 augusti 2021 kl. 10 i Karis kyrka Startveckoslut: 11-12 december på Rosvik + gudstjänst 13 dec

Varje skribagrupp har en egen kontaktgrupp där vi informerar om vad som är på gång. Speciellt under de pågående veckorna när vi inte kan träffas, så når man oss alla i skribateamet via den kontaktkanalen. Det går givetvis att kontakta oss personligen också. Vi finns här för er!

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling