Två ungdomar sittande på en gräsmatta

Hjälpledarutbildning

Du som har gått skriftskolan är välkommen att delta i vår hjälpledarutbildning. Utbildningen, som inleds varje höst och räcker ca 8 mån, finns till för dig som vill vara hjälpledare i församlingen och/eller lära dig mera om den kristna tron. Hjälpledarutbildningen ger dig behörighet att vara hjälpledare på församlingens barn-, konfirmand- och familjeläger samt att arbeta som klubbledare under höst- och vårterminerna.

Ta kontakt med ungdomsarbetsledare Stina tfn 044 333 5004, christina.rastedt@evl.fi