Den världsvida kyrkan

Karis-Pojo svenska församling och alla dess medlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro. Genom understödsprojekten har vi kontakt med den världsvida kyrkan. I vårt dagliga liv har vi den världsvida kyrkan mitt ibland oss genom invandrarna och de asylsökande. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

 

Internationell diakoni

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

Som församlingsmedlem kan du stöda arbetet genom att delta i insamlingar och kollekter. Vi bär regelbundet upp kollekt för Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp.

Varje vår deltar församlingen i insamlingen Gemensamt Ansvar. 60 procent av intäkterna från insamlingen styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Finska Missionssällskapet

 

Mission och utvecklingsarbete

Karis-Pojo svenska församling stöder det arbete som Finska Missionssällskapet utför i olika delar av världen. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien.

Som församlingsmedlem kan du stöda arbetet genom att delta i insamlingar och kollekter och be för våra utsända. Du kan också delta i Diakoni- och missionsklubben i Pojo som samlas första och tredje tisdagen i månaden kl. 14-16.

Församlingens missionärer stöds också av Karis missionsförening r.f. som driver Missionstorget, ett välsorterat lopptorg vid Kanaltorget i Karis. Missionstorget är öppet på tisdagar kl. 16-19 och på lördagar kl. 10-13. Donationer av kläder och prylar i gott skick tas emot under öppethållningstiderna. Missionstorget tar gärna emot också tidsdonationer: om du vill hjälpa till med sortering och försäljning kan du kontakta ordförande Claus Terlinden tfn: 044 292 4997.

Varje år ordnas en gemensam missionsdag i Raseborgs prosteri, och på sommaren kan församlingsmedlemmarna delta i den svenska missionsfest som Finska Missionssällskapet ordnar på olika orter i Svenskfinland.

Inför julen sjunger vi ”De vackraste julsångerna” i våra kyrkor. Kollekten vid dessa tillfällen går till missionen. I det sånghäfte som ges ut av Finska Missionssällskapet finns också ett inbetalningskort för den som vill ge en egen julgåva till missionen. 

Våra utsända

Karis-Pojo svenska församling har ett understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien.

Länk till FMS sida om sitt arbete i SenegalÖppna länk i ny flik

Länk till FMS sida om sitt arbete i DessieÖppna länk i ny flik