Vigsel

Bröllop i kyrkan

Bröllop är en fest och ett minne för livet. Det är att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. I den kyrkliga vigseln ber man om Guds välsignelse för brudparet.

Vigselakten är en symbolhandling där man som par lovar att älska och helhjärtat satsa på varandra hela livet ut. Man uttrycker sin vilja att göra sitt bästa för att båda två ska kunna vara lyckliga i äktenskapet.

En kyrklig vigsel kan förrättas i en kyrka, ett kapell eller på någon annan lämplig plats. Den kan firas som ett stort kyrkbröllop, eller förrättas i all enkelhet i några vittnens närvaro.

Den kyrkliga vigseln förrättas alltid av en präst.
För att få kyrklig vigsel bör båda parter vara skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena av parterna är medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund. Om de här kriterierna inte fylls, men man önskar fira i kyrkan, kan man vigas civilt och därefter be om välsignelse för sitt äktenskap. Välsignelsen påminner till sin struktur om en kyrklig vigsel.

Hindersprövning

Före man kan ingå äktenskap måste det fastställas att det inte finns några lagliga hinder för det. Man bör ansöka om hindersprövning hos den ena personens hemförsamling eller hos befolkningsregistermyndighet (magistraten) minst en vecka före vigseln. Hindersprövningen gäller i fyra månader. De förlovade fyller i en blankett där de försäkrar att de inte har hinder för äktenskap som baserar sig på släktskap och redogör för sina eventuella tidigare äktenskap. Man kan också begära om hindersprövning på nätet.

Hindersprövning

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp under gudstjänsten i kyrkan, och församlingen ber för paret.

 

Vigsel i Karis-Pojo svenska församling

Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastorskansliet. Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid.
Före vigseln tar prästen kontakt med paret och går igenom ordningen för vigseln. Man kan man diskutera vigselmusiken med prästen eller komma överens om musiken direkt med kantorn.

Kontaktuppgifter till pastorskansliet.

 

 

Nygift par går hand i hand i kyrkan

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling