Beställning av ämbetsbevis och släktutredningar

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Beställning av ämbetsbevis (OBS! Endast för privatpersoner)

Kunden kan på ett datasäkert sätt beställa ett ämbetsbevis över sig själv (så kallat levnadsintyg) eller ämbetsbevis för släktutredning över en avliden. Intyget kan man beställa intyg på svenska, finska och engelska. För att kunna använda tjänsten ska man vara minst 18 år och ha hemort i Finland. Dessutom måste användaren ha nätbankskoder eller mobilcertifikat. Identifieringen i tjänsten sker via suomi.fi-identifikation. Information om e-tjänsten.

Du kan också beställa ämbetsbevis genom att kontakta församlingen eller församlingens centralregister.

 

Beställning av ämbetsintyg för företag

Företag eller ombud för bouppteckning kan beställa ämbetsintyg via länken nedan.

Beställning av ämbetsvis (OBS! Endast företag)

Du kan också kontakta församlingen direkt: Kontakt till Karis-Pojo svenska församling.


Ämbetsbetyg för bouppteckning

För en levande person behövs för bouppteckningen ett ämbetsbetyg med personuppgifterna.

I en släktutredning för bouppteckning gällande en avliden person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifterna.

Leveranstider och avgifter

Ämbetsbetyg med endast personuppgifter postas samma eller följande dag. Leveranstiden för släktutredningar är i snitt 2-3 veckor.

  • För ett ämbetsintyg debiteras 9 € (leverintyg, ämbetsintyg för bouppteckning,  m.fl.)
  • Ifall uppgifterna för ämbetsintyget skall hämtas ur kyrkböcker i bokform debiteras 30 €
  • Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag
  • Expeditionsavgift på 5,50 € tas oberoende av leveranssätt som också inkluderar fakturering
  • För betalningspåminnelse debiteras 5 €

Beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna.

Släktforskning

Pastorskansliet i Karis betjänar i mån av möjlighet släktforskare med att göra släktutredningar.

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (52371999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi eller per post på adressen: Pastorskansliet i Karis, Centralgatan 23, 10300 Karis.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

Avgifter för släktforskning eller vetenskaplig forskning
Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

Avgifter som debiteras för bildfiler
Begäran om kopiering av bildfiler lämnas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.

 

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling