Ämbetsbetyg

Karis-Pojo svenska församling ger ut ämbetsbetyg och uppgör släktutredningar för sina medlemmar.

Från början av år 2013 har kyrkan tagit i bruk ett gemensamt medlemsregister som är riksomfattande, dvs det täcker alla Finlands ev.luth. församlingar fr.o.m. 1.10.1999. Dethär innebär att den församling, där personen senast har varit skriven, kan med ett intyg bekräfta tiderna för personens medlemsskap i en ev.luth. församling fr o m 1.10.1999. Tiderna för församlingsmedlemskap före detta datum, skall ännu tillsvidare beställas i enlighet med tidigare praxis från berörd församling.

Om personen senast varit skriven i en ev.luth församling i Karis eller Pojo,  så omfattar intyget från Karis-Pojo svenska församling även alla tidigare medlemskapsskrivningar i någon av dessa församlingar.

Ett ämbetsbetyg är, beroende på ändamålet, ett utdrag ur personuppgifterna eller en släktutredning i vilken antecknats personuppgifter, maka/make och barn samt flyttningsuppgifter.

BESTÄLLNING AV ÄMBETSBETYG / VIRKATODISTUSTILAUS

Obs! Släktutredningar för släktforskning beställs via skild beställningsblankett.

Ämbetsbetyg för bouppteckning

För en levande person behövs för bouppteckningen ett ämbetsbetyg med personuppgifterna.

I en släktutredning för bouppteckning gällande en avliden person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifterna.

Leveranstider och avgifter

Ämbetsbetyg med endast personuppgifter postas samma eller följande dag. Leveranstiden för släktutredningar är i snitt 2-3 veckor.

  • För ett ämbetsintyg debiteras 9 € (leverintyg, ämbetsintyg för bouppteckning,  m.fl.)
  • Ifall uppgifterna för ämbetsintyget skall hämtas ur kyrkböcker i bokform debiteras 30 €
  • Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag
  • Expeditionsavgift på 5,50 € tas oberoende av leveranssätt som också inkluderar fakturering
  • För betalningspåminnelse debiteras 5 €

Närmare information om avgifter för ämbetsbevis fr.o.m. 1.1.2020

Släktforskning

Pastorskansliet i Karis betjänar i mån av möjlighet släktforskare med att göra släktutredningar.

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (52371999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi eller per post på adressen: Pastorskansliet i Karis, Centralgatan 23, 10300 Karis.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

Avgifter för släktforskning eller vetenskaplig forskning
Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

Avgifter som debiteras för bildfiler
Begäran om kopiering av bildfiler lämnas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.