Beställning av ämbetsbevis och släktutredningar

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Beställning av ämbetsbevis

Kunden kan på ett datasäkert sätt beställa ett ämbetsbevis över sig själv (så kallat levnadsintyg) eller ämbetsbevis för släktutredning över en avliden.  För att kunna använda tjänsten ska man vara minst 18 år och ha hemort i Finland. Dessutom måste användaren ha nätbankskoder eller mobilcertifikat. Identifieringen i tjänsten sker via suomi.fi-identifikation. Information om e-tjänsten.

Esbo regioncentralregister skriver ut ämbetsintyg på svenska eller finska mera info.

Det gäller ämbetsintyg och släktutredningar för dem som hör till Karis-Pojo svenska församling eller ifall man har bott i Karis församling, Karis svenska församling, Pojo församling eller Pojo svenska församling.