Att fylla år är alltid en orsak att ställa till fest och bjuda släktingar och vänner. Det är också en orsak att stanna upp en stund och fundera över livets mening och innehåll. Hur har livet varit, vad har det fört med sig, vad är viktigt i livet?

Karis-Pojo svenska församling vill också uppmärksamma våra församlingsbor som fyller år. Vi bjuder in Dig till jubilarfest tillsammans med andra som under året fyller 75, 80, 85, 90 eller mera. Inbjudningar skickas hem på posten.

Blommor