Diakonibidrag till julen

Diakoniarbetet finns också till för dig på församlingens område som drabbats av arbetslöshet,sjukdom eller annat som gett nedsatt förmåga att klara av att försörja dig eller din familj.

 

diakonismycke.

Diakoni​​​​​​n stöder och hjälper i livets olika skeden

Vi som jobbar inom diakonin finns till för dig. Vi är vana att möta människor i livets olika skeden och skiftningar. Diakonin kan finnas till stöd och hjälp när livet känns svårt. Du får gärna vända dig till oss för att boka tid för samtal eller besök. Vi har tystnadsplikt.

Mottagning enligt överenskommelse på diakonikanslierna. Telefontid tisdag-torsdag kl. 9-10.

Diakonimottagning i Karis: Centralgatan 23, ingång från Gravgårdsgatan. 

Diakonimottagning i Pojo: Orkdalsvägen 6.