Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2023-2026

Frank Lindholm, ordförande gemensamma kyrkofullmäktige
Kim Björklund
Staffan Björklund
Gustav Laxell
Annika Pråhl
Tauno Skogberg
Ann Storsjö
Monika Wikström
Patrik Öhman

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m. Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2023-2026:

Yvonne Terlinden, kyrkoherde, ordförande
Annika Pråhl, viceordförande 

Kim Björklund
Staffan Björklund
Katarina Hanell
Birgit Kvarnström
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Roger Lönnberg
Ann Storsjö
Kari Uusimäki
Monika Wikström
Patrik Öhman
Jeanette Kämpe fungerar som sekreterare för rådet.

 

Förvaltning och beslutsfattande

Karis-Pojo svenska församling tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet som täcker området Raseborg. Till samfälligheten hör även Ekenäsnejdens svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta (som betjänar de finskspråkiga medlemmarna på hela Raseborgs område).

I samfälligheten är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Dess uppgift är att leda församlingens verksamhet, främja det andliga livet och besluta om de medel som tilldelats församlingen.

 

Ordförandeklubba.

Protokoll från församlingsrådets möten

 

År 2024

Protokoll 11.6.2024, bilagor

Protokoll 4.4.2024, bilagor

Protokoll 27.2.2024, verksamhetsberättelse 2023 och bilagor

 

År 2023

Protokoll 19.12.2023, bilagor

Protokoll 13.11.2023, bilagor

Protokoll 10.10.2023, bilagor 1, bilagor 2

Protokoll 12.9.2023 och bilagor

Protokoll 8.8.2023 och bilagor

Protokoll 9.5.2023 och bilagor

Protokoll 28.3.2023 och bilagor

Protokoll 28.2.2023 och bilagor 23.1 och 23.4 (verksamhetsberättelse) och bilagor 23.2, 23.3, 23.5 och 24.1

Protokoll  1.2.2023 och bilagor 

År 2022

Protokoll och bilagor, bilagor nr 2 5.12.2022

Protokoll och bilagor 15.11.2022

Protokoll och bilagor, verksamhetsplan 11.10.2022

Protokoll och bilagor 30.8.2022

Protokoll och bilagor 16.5.2022

Protokoll, bilagor och verksamhetsberättelse 1.3.2022
 

År 2021

Protokoll och bilagor 14.12.2021

Protokoll 16.11.2021 bilagor

Protokoll 13.10.2021 bilagor och budget och verksamhetsplan 2022

Protokoll 09.09.2021 bilagor

Protokoll 24.05.2021 bilagor

Protokoll 15.02.2021 bilagor och verksamhetsberättelse 2020


Protokoll År 2020

Protokoll 25.02.2020

Protokoll 31.03.2020

Protokoll 25.05.2020

Protokoll 30.09.2020

Protokoll 17.11.2020 bilagor och budget 2021
 

 

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling