Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Annika Pråhl
Tauno Skogberg
Ann Storsjö
Holger Wickström
Monika Wikström

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m. Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022:
Pentti Raunio, kyrkoherde, ordförande
Annika Pråhl, viceordförande
Staffan Björklund
Bo Holmberg
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Ann Storsjö
Kari Uusimäki
Holger Wickström
Monika Wikström
Patrik Öhman
Jeanette Kämpe fungerar som sekreterare för rådet.

Församlingsvalet

Här hittar du närmare information om församlingsvalet 2022

Viktiga datum

Kandidatnomineringen avslutas 15 september 2022.

Om du vill kandidera men inte hör till kyrkan bör du bli medlem i en församling snarast möjligt. Församlingen bör bekräfta ditt medlemskap senast 15.9.2022.

 Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022.

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Kom ihåg att ta identitetsbevis med! Kandidaternas nummer finns på församlingarnas webbplatser då kandidatrekryteringen avslutats.

 Den egentliga valdagen är söndag 20 november 2022.

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling kl. 11–20. Listan på vallokalerna publiceras på den här webbplatsen i september 2022.

 

Kandidater för Karis-Pojo svenska församling  i församlingsvalet 2022

Vår gemensamma församling
 

Fri grupp som vill

  • tro på det goda
  • fortsätta bygga våra kristna gemenskap
  • erbjuda meningsfulla aktiviteter med särskild fokus på barn, unga och äldre
  • stödja personer i behov av hjälp
  • värna om det kristna kulturarvet
  • erbjuda mötesplatser för alla

Kandidater till kyrkofullmäktige

Björklund

Kim

historiker

Björklund

Staffan

stuvare, skogsmästare

Hellberg

Carola

frisörföretagare

Laxell

Gustav

fil.mag, pensionär

Lindholm

Frank

pensionär

Pråhl

Annika

pensionär

Skogberg

Tauno

merkonom

Starck

Gunilla

laboratorieskötare

Storsjö

Ann

ekon.mag.

Uusimäki

Kari

företagare

Wikström

Monika

lärare inom småbarnspedagogik

Öhman

Patrik

polis

Kandidater till församlingsrådet

Björklund

Kim

historiker

Björklund

Staffan

stuvare, skogsmästare

Hanell

Katarina

ekon.mag.

Hellberg

Carola

frisörföretagare

Korenius

Hannele

pensionär

Laxell

Gustav

fil.mag, pensionär

Lindholm

Frank

pensionär

Lönnberg

Roger

företagare, kiropraktor

Pråhl

Annika

pensionär

Starck

Gunilla

laboratorieskötare

Storsjö

Ann

ekon.mag.

Uusimäki

Kari

företagare

Wikström

Monika

lärare inom småbarnspedagogik

Öhman

Patrik

polis

 

Socialdemokrater och obundna

Gruppen ”Socialdemokrater och obundna” vill utveckla församlingen som en tolerant och framstegsvänlig gemenskap med socialt ansvar och engagemang i lokalsamhället. Gruppen vill särskilt betona diakonin och ungdomsarbetet.

 

Kandidater till kyrkofullmäktige och församlingsrådet

 

Lindström

Lisbeth

handledare

Kvarnström

Birgit

pensionerad psykolog

Wickström

Holger

kulturarbetare

 

 

Förvaltning och beslutsfattande

Karis-Pojo svenska församling tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet som täcker området Raseborg. Till samfälligheten hör även Ekenäsnejdens svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta (som betjänar de finskspråkiga medlemmarna på hela Raseborgs område).

I samfälligheten är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Dess uppgift är att leda församlingens verksamhet, främja det andliga livet och besluta om de medel som tilldelats församlingen.

Läs mera om Beslutsfattandet i kyrkan

Ordförandeklubba.

Protokoll från församlingsrådets möten 

År 2022

Protokoll och bilagor 30.8.2022

Protokoll och bilagor 16.5.2022

Protokoll, bilagor och verksamhetsberättelse 1.3.2022
 

År 2021

Protokoll och bilagor 14.12.2021

Protokoll 16.11.2021 bilagor

Protokoll 13.10.2021 bilagor och budget och verksamhetsplan 2022

Protokoll 09.09.2021 bilagor

Protokoll 24.05.2021 bilagor

Protokoll 15.02.2021 bilagor och verksamhetsberättelse 2020


Protokoll År 2020

Protokoll 25.02.2020

Protokoll 31.03.2020

Protokoll 25.05.2020

Protokoll 30.09.2020

Protokoll 17.11.2020 bilagor och budget 2021
 

År 2019

Protokoll 29.01.2019

Protokoll 28.02.2019

Protokoll 15.04.2019

Protokoll 08.10.2019

Protokoll 26.11.2019

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling