Bön och förbön

Såsom skolan finns till för utbildning och polisen för trygghet och ordning, finns kyrkan till för bönen. Att be är som att andas inför Skaparen.

I våra kyrkor finns förbönslådor. Dit kan man lämna sin lapp på förbönsämnen. Det går också att skicka förbönsämnen till de anställda, fornamn.efternamn@evl.fi och då tas förbönsämnena med i församlingens förbönsarbete.

Tag gärna kontakt med församlingens anställda när det gäller bön och själavård.

Förbön

Förbön