Aktuella frivilliguppdrag!

Här annonserar vi om aktuella frivilliguppgifter inom diakonin. Kontakta diakonen om någon av dem känns som en meningsfull uppgift just för dig. Varmt välkommen med i diakonins frivilligveksamhet!

 

FÖRBEREDELSER INFÖR MIDSOMMARFESTEN


Vill du hjälpa till med förberedelser inför midsommarfesten? Det finns olika uppdrag bl.a. att sätta upp tält, ta fram stolar, torka av bord och stolar och att plocka undan efteråt.
Tidpunkt och plats: torsdag 20.6 kl. 14-16 vid Sockenstugan invid Karis kyrka. Instruktioner fås på plats. 
Känns det som en uppgift för dig, kontakta diakon Åsa 050 562 4010.

Vill du vara med och förbereda midsommarstången (Plocka blad, löva mm.)? Kontakta Claus Terlinden 044 292 4997. 

FRIVILLIG MEDARBETARE PÅ SOMMARCAFÉERNA


Uppdraget går ut på att hjälpa till med serveringen på sommarcaféet vid Sockenstugan. Det innebär att koka kaffe, duka fram, servera och diska.
Hjälpen behövs på sommarcaféerna den 17.7 och /eller 7.8 ca. kl. 13.30-16 vid Sockenstugan i Karis. 
Instruktioner fås på plats. Uppdraget utförs tillsammans med andra medarbetare.
Känns det som en uppgift för dig, kontakta någon av diakonerna Sonja 040 719 1328 eller Åsa 050 562 4010.

FRIVILLIG I VARDAGSRUMMET FÖR SENIORER PÅ KÖPMANSGATAN 20


Uppdraget går ut på att hjälpa till med att koka kaffe, duka fram, servera och diska. Uppdraget kan också innefatta att umgås med deltagarna. Uppgifterna utförs tillsammans med andra medarbetare (både frivilliga och anställda) Som frivillig kan du också vara med och utveckla verksamheten.
Din hjälp behövs fr.o.m. 5.9 varannan torsdag (jämna veckor) ca. 12.30-15.15. Du får ställa upp enligt de möjligheter du har, regelbundet eller mera sporadiskt enligt överenskommelse.
Vardagsrummet för seniorer upprätthålls av Välfärdsområdet. Församlingens grupp "Öppet vardagsrum" för seniorer träffas torsdagar, jämna veckor kl. 13-15. 
Instruktioner fås på plats. Vill du vara en frivillig medarbetare i Vardagsrummet, kontakta någon av diakoniarbetarna Sonja 040 719 1328 eller Elisabeth 044 755 3640.

 

 

Riktlinjer för frivilligarbete inom diakonin i Karis-Pojo svenska församling

Vad kan du som frivillig förvänta dig av diakonin?

 • Lämplig introduktion för det överenskomna frivilliguppdraget.
 • Diakonin erbjuder nödvändig utbildning samt en träff för frivilliga en gång per termin.
 • Handledning i ditt uppdrag och vid behov stöd i form av samtal.
 • Att dina erfarenheter och synpunkter respekteras vid genomförandet och utvecklandet av frivilligarbetet.
 • Material som är nödvändigt för att utföra uppdraget.
 • Du omfattas av församlingens olycksfallsförsäkring i ditt uppdrag. Försäkringen gäller personer upp till 80 år.
 • Förhållandet mellan frivilliga och anställda bygger på ömsesidig respekt.
 • Tydlig fördelning av uppdrag och ansvar mellan frivilliga och anställda.

Vad kan församlingens diakoni förvänta sig av dig som frivillig?

 • Att du känner ansvar för det uppdrag du tar på dig.
 • Att du beaktar tystnadsplikten.
 • Att du respekterar församlingens kristna värdegrund. Du behöver inte vara medlem i församlingen.
 • Att du inte tar emot pengar eller gåvor för egen användning.
 • Att du kontaktar diakonin om det uppstår oklarheter.