Aktuella frivilliguppdrag!

Här annonserar vi om aktuella frivilliguppgifter inom diakonin. Kontakta diakonen om någon av dem känns som en meningsfull uppgift just för dig. Varmt välkommen med i diakonins frivilligveksamhet! 

 

FRIVILLIGVÄN

Din uppgift är att besöka eller hålla kontakt med en medmänniska som behöver en vän.
Kontakten sköts med den intervall och på den plats som frivilligvännen och vänkunden kommer överens.


Vänverksamheten koordineras i samarbete mellan Röda Korsets Karis-Pojo avdelning och församlingens diakoni. Du introduceras i uppdraget av en vänförmedlare från församlingen eller Röda Korset. Du erbjuds utbildning och handledning i ditt uppdrag samt möjlighet att träffa andra frivilligvänner.

 
Känns det här som en uppgift för dig, kontakta vänförmedlingen torsdagar kl. 10-12 och 17-19 på tfn 044 744 8087 eller diakon Sonja tfn 040 7191328

 

VÄNFÖRMEDLARE


Uppdraget går ut på att dejourera i vänförmedlingens telefon, torsdagar kl. 10-12 och 17-19. Vänförmedlaren tar emot samtal, intervjuar nya frivilligvänner och vänkunder, registrerar dem på en websida samt matchar frivilligvänner med vänkunder. Uppdraget utförs vanligtvis för en månad åt gången eller enligt överenskommelse. Vänförmedlaren behöver behärska finska och svenska och ha tillgång till en dator eller pekplatta.


Som vänförmedlare erbjuds du introduktion och utbildning. Ett utbildningstillfälle ordnas i september för vänförmedlarna. 

Blev du intresserad av uppdraget, kontakta vänförmedlingen torsdagar kl. 10-12 och 17-19 på tfn 044 744 8087 eller diakon Sonja tfn 040 7191328
 

 

Riktlinjer för frivilligarbete inom diakonin i Karis-Pojo svenska församling

Vad kan du som frivillig förvänta dig av diakonin?

 • Lämplig introduktion för det överenskomna frivilliguppdraget.
 • Diakonin erbjuder nödvändig utbildning samt en träff för frivilliga en gång per termin.
 • Handledning i ditt uppdrag och vid behov stöd i form av samtal.
 • Att dina erfarenheter och synpunkter respekteras vid genomförandet och utvecklandet av frivilligarbetet.
 • Material som är nödvändigt för att utföra uppdraget.
 • Du omfattas av församlingens olycksfallsförsäkring i ditt uppdrag. Försäkringen gäller personer upp till 80 år.
 • Förhållandet mellan frivilliga och anställda bygger på ömsesidig respekt.
 • Tydlig fördelning av uppdrag och ansvar mellan frivilliga och anställda.

Vad kan församlingens diakoni förvänta sig av dig som frivillig?

 • Att du känner ansvar för det uppdrag du tar på dig.
 • Att du beaktar tystnadsplikten.
 • Att du respekterar församlingens kristna värdegrund. Du behöver inte vara medlem i församlingen.
 • Att du inte tar emot pengar eller gåvor för egen användning.
 • Att du kontaktar diakonin om det uppstår oklarheter.