Karis kyrka

Gudstjäster - Tillsammans blir det bättre

Att fira gudstjänst är att fira tillsammans, göra tillsammans, dela tillsammans. Vill du vara med och utveckla vår gudstjänst till att bli alltmer de mångas? Välkommen med!

Sedan många år tillbaka pågår i vår församling en förändring i riktning mot gudstjänster som planeras och leds inte bara av ett fåtal anställda, utan av en grupp församlingsbor och anställda tillsammans. För närmare 40 år sedan när de första textläsarna kom med togs de första stegen i den riktningen. Senare har flera kommit med i andra uppgifter, till exempel med ansvar för kyrkkaffet eller som kyrkvärd.

En gudstjänstgrupp består av 5-8 personer, gärna män och kvinnor, olika åldrar och erfarenhet. Att vara med i en gudstjänstgrupp handlar om att ett par ggr per termin träffas en timme en kväll i veckan – onsdag kl.17.30-18.30 – före den aktuella söndagen och planera och samtala om gudstjänsten. Uppgifterna kan variera. Någon är bra på att sköta kaffet, andra på att läsa en bibeltext, någon tycker om att få andra gudstjänstdeltagare att känna sig välkomna. Gruppen har en sammankallare som också håller i trådarna för träffarna. Välkommen med!

Kontakta pastorskansliet tfn 019 279 3000 må-to kl. 9-13 (fredag stängt)