Ungdomar som står bredvid varandra på ett fält

Hjälpledarutbildning

Du som har gått skriftskolan är välkommen att delta i församlingens hjälpledarverksamhet. Utbildningen som inleds varje höst i september och räcker ca 8 mån, finns till för dig som vill vara hjälpledare i församlingen och/eller lära dig mera om den kristna tron. Hjälpledarutbildningen ger dig behörighet att vara hjälpledare på församlingens barn-, konfirmand- och familjeläger samt att arbeta som klubbledare under höst- och vårterminer. Du kan också delta i utbildningen bara för att du är nyfiken på vad det är.

Församlingens hjälpledarutbildning är avgiftsfri. När du gått utbildningen får du ett intyg som du kan ha nytta av då du söker jobb eller studieplats. Församlingen behöver dig!

Årets 2021-2022 utbildning är klar och vi har några nya hjälpledare i vår hjälpledarskara. Välkomna!

Ny utbildning börjar igen i höst - håll utkik efter mera info och kom med!

 

Hjälpledare vandrar framför, bakom och bredvid

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling