Kör sjunger i kyrkan

Ordinarie körverksamhet

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en blandad vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga.
Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngdpunkt på kyrkoårets större helger.

Höstterminen 2020 fungerar kören på projektbasis och sjunger på alla helgons dag, första advent och julafton. Som körledare fungerar Tony Vuorinen, tonymvuorinen@gmail.com eller 019-230430. Ta gärna kontakt, i första hand via e-post!

Lördag 7 november kl.14-18.30 ordnar Raseborgs kyrkosångskrets en kördag i Pojo församlingshem. Dagen är öppen för alla sångintresserade. Deltagarna delas in i grupper.

 

Pensionärskören

Pensionärskören leds under höstterminen 2020 av Tony Vuorinen och fungerar på projektbasis, tonymvuorinen@gmail.com eller 019-230430. Ta gärna kontakt, i första hand via e-post!

Lördag 7 november kl.14-18.30 ordnar Raseborgs kyrkosångskrets en kördag i Pojo församlingshem. Dagen är öppen för alla sångintresserade. Deltagarna delas in i grupper.

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som startat hösten 2015 och som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-21 i Karis församlingshem.

I september 2020 hålls något förkortade övningar i Karis kyrka.

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt är en del av körens program.

Dirigent för kören är t.o.m. utgången av september kantor Åsa Westerlund, som gärna svarar på frågor tfn 050-3003671. Från och med oktober 2020 leds kören av t.f. kantor Päivi Tiitu (samma telefonnummer).

Lördag 7 november kördag i Pojo. Se ovan.