Ordinarie körverksamhet

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en blandad vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga.
Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngdpunkt på kyrkoårets större helger.

Församlingskören i Pojo övar måndagar kl. 18.30 i Pojo församlingshem. 

Närmare information ger: kantor Håkan Lindroos tfn 050 355 1527.

 

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-20.30 i Karis kyrka

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt är en del av körens program.

Dirigent för kören är t.f. kantor Päivi Tiitu som svarar på frågor tfn 050-3003671. 

 

 

Pensionärskören - Pojo

Vi sjunger för att det är roligt att sjunga och också för att glädja andra med vår sång.

Penionärskören övar fredagar kl 14 i Pojo församlingshem. 

Ytterligar information ger: kantor Håkan Lindroos tfn 050 355 1527.