Ordinarie körverksamhet

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en blandad vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga.
Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngdpunkt på kyrkoårets större helger.

Församlingskören i Pojo övar måndagar kl. 18.30 i Pojo församlingshem. 

Närmare information ger: kantor Håkan Lindroos tfn 050 355 1527.

 

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-20.30 i Karis kyrka

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt är en del av körens program.

Dirigent för kören är t.f. kantor Päivi Tiitu som svarar på frågor tfn 050-3003671. 

 

 

Pensionärskören - Pojo

Vi sjunger för att det är roligt att sjunga och också för att glädja andra med vår sång.

Penionärskören övar fredagar kl 14 i Pojo församlingshem. 

Ytterligar information ger: kantor Håkan Lindroos tfn 050 355 1527.

 

Raseborgs Gospel - övningar i Karis och Ekenäs

Välkommen med i den nya kören!

I mitten av januari i år startade en ny körverksamhet i församlingarna i Karis och Ekenäs när en efterfrågad kör med inriktning på gospelmusik inledde vårterminen.

Ledare för kören är Roland Näse. Repertoaren kommer bestå av traditionell klassisk gospel från en era allt ifrån Elvis till 2000-talet. För det mesta kommer kören att sjunga på engelska.

Övningar i Ekenäs församlingshem: 6.5 och 20.5

Övningar Karis församlingshem: 13.5 och 27.5