Katarina Singers uppträder i Karis kyrka.

Ordinarie körverksamhet

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en blandad vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga.
Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngdpunkt på kyrkoårets större helger.

Under hösten 2020 övar kören varje måndag kl. 18.30-20.15 i Pojo församlingshem. Som körledare fungerar Axel Jormanainen.

Nya sångare hjärtligt välkomna!

Kördagen 7/11 flyttas till våren 2021, närmare information ges senare. 

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som startat hösten 2015 och som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-20.30 i Karis kyrka.

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt är en del av körens program.

Dirigent för kören är t.f. kantor Päivi Tiitu som svarar på frågor tfn 050-3003671. 


 

 

Tag kontakt