Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss som är anställda vid Karis-Pojo svenska församling!

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Marjo Kurvinen

Diakon
Karis-Pojo svenska församling

Anträffbar fr.o.m. 8.11.2021

Jeanette Kämpe

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling

Kjell Kämpe

vaktmästare
Karis-Pojo svenska församling


Marja-Sisko Maristo

Vaktmästare
Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri


Ann-Sofi Storbacka

Chef för Familjerådgivningen
Karis-Pojo svenska församling


Birgitta Udd

Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling