Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss som är anställda vid Karis-Pojo svenska församling!

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Fanny Autere

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling


Kristiina Hiltunen

Diakon

Tjänstledig t.o.m. 13.3.2021


Jeanette Kämpe

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling

Kjell Kämpe

vaktmästare
Karis-Pojo svenska församling

Håkan Lindroos

Kantor
Karis-Pojo svenska församling

Tjänstledig tillsvidare.


Marja-Sisko Maristo

Vaktmästare
Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri


Ann-Sofi Storbacka

Chef för Familjerådgivningen
Karis-Pojo svenska församling


Birgitta Udd

Ungdomsarbetsledare
Karis-Pojo svenska församling