Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss som är anställda vid Karis-Pojo svenska församling!

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.
Jeanette Kämpe

Församlingssekreterare
Karis-Pojo svenska församling

Pamela Lehtilä

T.f. eftisledarePentti Raunio

Kyrkoherde

Pentti Raunio går i pension 1.6.2024 innan dess tar han ut ledigheter och är inte mera anträffbar efter 3.3.2024.


Elisabeth Sontag

T.f. diakoniarbetare

Ann-Sofi Storbacka

Chef för Familjerådgivningen
Karis-Pojo svenska församling