Det finns flera sätt att ge bidrag till vår församlings Gemensamt Ansvar-insamling

Du kan ge ditt bidrag till församlingens insamling genom en inbetalning på nåt av följande sätt: 

- Församlings donationssida på webben på adressen www.gemensamtansvar.fi/karis-pojo

- Den röda donationsbannern nere på sidan

- MobilePay: 59029

- Banken, referensnummer 305255:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

Du kan också ge en donation per sms eller telefonsamtal. De ökar inte församlingens egna intäkter men gynnar den gemensamma insamlingen och de äldre.

- Donation per sms till numret 16588:
APU10 (donation 10 €)
APU20 (donation 20 €)

- Telefondonation
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lna/mta)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lna/mta)

Insamlingstillstånd RA/2020/639 i Finland utom Åland. 

YouTube-video

Tag kontakt

Diakon
Karis-Pojo svenska församling

Anträffbar fr.o.m. 8.11.2021