Det finns flera sätt att ge bidrag till vår församlings Gemensamt Ansvar-insamling

Du kan ge ditt bidrag till församlingens insamling genom en inbetalning på nåt av följande sätt: 

Karis-Pojo svenska församlings donationssida.

Bidrag via Karis-Pojo svenska församlings mobilepay på nummer 59029

Banken, referensnummer 305255:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

Insamlingstillstånd RA/2020/639 i Finland utom Åland (gäller tillsvidare)

 

Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld

Insamlingen Gemensamt Ansvar är kyrkans årliga storinsamling och röst för kärlek till nästan.

Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld. Undersökningar visar att våldet bland barn och unga har ökat dramatiskt och klättrar allt lägre ner i åldersklasserna. Med hjälp av tidigt ingripande och stöd är det möjligt att minimera skadorna och rent av bryta våldsspiralen.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till internationell hjälp. Årets insamling fokuserar särskilt på hjälparbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden. 20 % av intäkterna blir kvar i vår församling för att användas lokalt för att stöda barn och ungdomar. Ytterligare 20 % går till den nationella samarbetsparten Stationens Barn r.f. som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld

Med ditt bidrag kan man ingripa i våld i skolan, medla i konflikter och hjälpa barn och unga i krissituationer. Tillsammans kan vi ge barn och unga en tryggare framtid.