Streaming av gudstjänster och högmässor

Karis-Pojo svenska församling streamar följande gudstjänster/högmässor från S:ta Katarina kyrka i Karis.
Söndagen den 12.6 streamades gudstjänsten och den kan ses via församlingens YouTube-kanal.
 

GLAD MIDSOMMAR!

Midsommarfirandet i församlingen

To 23.6 kl. 14 Kransbindning och förberedelser inför midsommarfesten utanför Sockenstugan vid Karis kyrka. Närmare info ger Åsa Häggblom tfn 050 562 4010.
Fre 24.6 kl. 16-18 Midsommarfest på kyrkbacken i Karis.
Allsång, musik, midsommarstången reses. Försäljning av korv, våfflor, kaffe, m.m. Avslutande andakt. Pentti Raunio, Päivi Tiitu, Åsa Häggblom och Claus Terlinden medverkar.
Lö 25.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst på Gumnäs festplats i Pojo. Pentti Raunio och Axel Jormanainen medverkar.
Sö 26.6 kl. 12 Högmässa i Karis kyrka. Susanna Lönnqvist och Axel Jormanainen. Ingen gudstjänst i Pojo kyrka.

 

 

Stream Zlata Ognevich "Pray For Ukraine" by FOXMELODY | Listen online for  free on SoundCloud

Vi ber för fred

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.