Gudstjänster

Gudstjänster sänds på församlingens YouTube-kanal.

Sö 21.2 kl. 10 Gudstjänsten sänds virtuellt från S:ta Katarina kyrka i Karis.
Präst Claus Terlinden och kantor Päivi Tiitu.

Sö 28.2 kl. 10 Gudstjänsten sänds virtuellt från S:ta Katarina kyrka i Karis.
Präst Pentti Raunio och kantor Axel Jormanainen.

Sö 28.2 kl. 12 Högmässa med möjlighet att fira nattvard i S:ta Maria kyrka i Pojo. 
Präst Pentti Raunio och kantor Päivi Tiitu.
För deltagande i nattvardsmässan vänligen kontakta pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019-279 3000 eller
Pentti Raunio tfn 050 300 3683 inför 28.2.

Kyrkorna öppna för besök:
Karis kyrka
sö 21.2 (ej öppen pga. vigseldagen)
sö  28.2            kl. 13-14

Pojo kyrka 
sö  21.2            kl. 12-13
sö  28.2            Högmässa kl. 12-13