Kyrkoherdevalet i Karis-Pojo svenska församling

Domkapitlet ger valkandidaterna i uppgift att förrätta valprov enligt följande:

T.f. kaplanen Karl af Hällström förrättar högmässan söndagen 12.11.2023 klockan 10.00 i S:ta Katarina kyrka i Karis och klockan 12.00 i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Militärpastorn Markus Weckström förrättar högmässan söndagen 19.11.2023 klockan 10.00 i S:ta Katarina kyrka i Karis och klockan 12.00 i S:ta Maria kyrka i Pojo.

T.f. familjerådgivaren Yvonne Terlinden förrättar högmässan söndagen 26.11.2023 klockan 10.00 i S:ta Katarina kyrka i Karis och klockan 12.00 i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Intervju av kyrkoherdekandidaterna tisdag 28.11 kl. 18 i Karis församlingshem och torsdag 30.11 kl. 18 i Pojo församlingshem, som moderator medverkar Kaj-Mikael Wredlund.

Kyrkoherdevalet inleds på söndag 10.12.2023 klockan 11 i församlingshemmet i Karis och avslutas klockan 20.

Transport ordnas till och från Karis församlingshem från Pojo och Svartå under valdagen 10.12.
Ampers buss från Pojo församlingshem genast efter mässan kl. 13.15 och retur efter röstningen till Pojo.
Öhmans taxi från Svartå kl. 14 från Askersvägen 57 och retur efter röstningen till Svartå.

Förhandsröstning i kyrkoherdevalet förrättas på församlingens pastorskansli, Centralgatan 23, 10300 Karis, från och med måndag 4.12.2023 till fredag 8.12.2023 varje dag klockan 9–18.

Dessutom ordnas förhandsröstning på följande ställen:

  • Församlingshemmet i Pojo, Orkdalsvägen 6, 10420 Skuru:
    måndag 4.12 kl. 11–16, onsdag 6.12 kl. 11–18, fredag 8.12 kl. 11–16.
  • Askersgården, Askersvägen 51, 10360 Svartå: onsdag 6.12 kl. 14–18.
  • Kulturhuset Fokus, Dalgatan 4, 10300 Karis:
    måndag 4.12 kl. 12–18, torsdag 7.12 kl. 12–16.

Kom ihåg att ta med ditt identitetskort då du röstar i kyrkoherdevalet. 

Den som är registrerad som närvarande församlingsmedlem 25.9.2023 i Karis-Pojo församling och som senast 4.12.2023 har fyllt 18 år har rätt att rösta i kyrkoherdevalet.

Hemmaröstningen

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att den inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstnings-stället får förhandsrösta hemma under förhandsröstningsveckan. Personen, eller någon annan som den utsett, ska lämna in en skriftlig begäran om hemmaröstning till pastorskansliet senast 27.11.2023 före klockan 16.00.

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade, publicerad 18.10.2023

Kungörelse Domkapitlet i Borgå stift, publicerad 23.10.2023

Kungörelse om valförrättning och förhandsröstning, publicerad 01.11.2023

Kandidaterna har hållit sina valprov och nu kan man se på högmässorna via församlingens YouTube-kanal:

• 12.11.2023: Karl af Hällström provpredikan

• 19.11.2023: Markus Weckström provpredikan

• 26.11.2023: Yvonne Terlinden provpredikan

Se provpredikningarna