FÖRSAMLINGSVALET 2022 

Invalda och suppleanter i Kyrkofullmäktige.

Invalda i Församlingsrådet.

Suppleanter i Församlingsrådet.

 

Tjänsten som församlingsassistent inom ungdoms- och familjearbete

Församlingsrådet lediganslår den ovan nämnda tjänsten. Tjänsten är tidsbunden fram till 31.12.2025. Utbildningskrav: lämplig utbildning. Lön i överenskommelse med samfällighetens löneombudsman, dock högst enligt kravgrupp 502. Tjänstgöringsställe är Karis, Centralgatan 23, förman är kyrkoherden. Sista ansökningsdagen är 27.12.2022.

Närmare uppgifter: kyrkoherde Pentti Raunio, tfn 050 300 3683

Ansökan skickas senast 27.12.2022 per post till Karis-Pojo svenska församling, Centralgatan 23, 10300 Karis eller per e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi


Hjälp oss att hjälpa inför julen!

Via diakonin kan man få ekonomisk hjälp inför julen. Vill du vara med och bidra? Du kan hjälpa på följande sätt: Via Kotimaanapu kan du stöda hjälpbehövande på Raseborgsområdet. Insamlingen sker i samarbete med de två andra församlingarna på området och intäkterna delas med dem. Du kommer till insamlingen via denna länk.
Via diakonifonden kan du stöda diakonin i Karis-Pojo. Använd kontonumret FI16 4170 0010 0319 00 och sätt som meddelande: Karis-Pojo diakoni.  (Insamlingstillstånd: RA/2020/1632.

Ett tredje sätt är att köpa ljus. Intäkterna går oavkortat till julbidrag. Ljusen finns att köpa i pastorskansliet, i Postilla eller via diakonerna. 

Tack för din hjälp!