Det nya dopträdet i S:ta Katarina kyrka i Karis invigdes i juni 2020. Dopträdet är smitt av en lokal smed, Kennet Lundström, design och idé av kyrkoherde Pentti Raunio dessutom har arkitekt Ulla Rahola konsulterats när det gäller färgsättning. Livets träd har vuxit längs med kyrkans innertak i 550 år, nu växer det även vid ena pelaren och blommar ut med de nydöptas namn på blommorna. Blomman fästs med en magnet, så den kan sedan senare landa hemma t.ex. på kylskåpsdörren som en påminnare om Livet mitt ibland oss. Dopträdet är en del av 550-festligheter i församlingen.

​​​​​​​​​​​​​​