Nyhetsbrev från Anna-Lena Särs 28.2.2023

GUDSTJÄNSTER OCH HÖGMÄSSOR UNDER PÅSKEN

Palmsöndag 2.4
-kl. 10 Högmässa i Karis kyrka. Dagklubben medverkar och hjälpledarna välsignas.
-kl. 12 Högmässa i Pojo kyrka.  

Skärtorsdag 6.4
-kl. 18 Nattvardsgudstjänst i Karis kyrka.
-kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i Pojo kyrka.  
-kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i Svartå kyrka.

Långfredag 7.4
-kl. 10 Gudstjänst i Karis kyrka.
-kl. 12 Gudstjänst i Pojo kyrka. Församlingskören medverkar.

Påskdagen 9.4
-kl. 10 Högmässa i Karis kyrka. Katarina Singers medverkar. Mässan streamas också via församlingens YouTube-kanal.
 -kl. 12 Högmässa i Pojo kyrka. Församlingskören medverkar.

Annandag påsk 10.4
- kl. 18 Emmausmässa i Pojo kyrka. Ingen högmässa i Karis kyrka.

Söndag 16.4
-kl. 10 Högmässa i Karis kyrka
- kl. 12 Högmässa i Pojo kyrka

Fredag 21.4 kl. 10.30 Baby-knattekyrka i Karis kyrka. Vi firar en liten stund med de allra minsta. Därefter går vi till Stora prästgården på lunch. Ingen avgift och ingen anmälan.

ÖVRIGT PROGRAM

En liten ikonutställning inför påsk

Jorma Ylikotila ställer ut av sina ikoner i Karis antikvariats skyltfönster 25.3-10.4, Köpmansg. 12.

Påskvandring i Karis kyrka må 3.4 kl. 18. Vi vandrar utanför och inne i kyrkan och tar del av påskens händelser. Vandringen tar ca 30 min.