KYRKORNA ÖPPNA UNDER SOMMAREN

S:ta Maria kyrka i Pojo är vägkyrka under tiden 11.6-3.8. Kyrkan är öppen tisdag-lördag kl. 11-15.30 med vissa undantag. Kyrkan är inte öppen 21.6 och 22.6. Exakta öppethållningstider publiceras på tiekirkko.fi. och på församlingarnas webbsidor.


S:ta Katarina kyrka i Karis

öppen onsdagar                         öppen fredagar

12.6 kl. 12-16                               14.6 kl. 12-16
19.6 kl. 12-16                               21.6 kl. 16 Midsommarfest på kyrkbacken 
26.6 kl. 12-16                               28.6 kl. 12-16
3.7 kl. 12-16                                 5.7 kl. 12-16
10.7 kl. 12-16                               12.7 kl. 12-16
17.7 kl. 12-16                               19.7 kl. 12-16
24.7 kl. 12-16                               26.7 kl. 12-16
31.7 kl. 12-16                               2.8 kl. 12-16
7.8 kl. 12-16                                  9.8 kl. 12-16
14.8 kl. 12-16                               16.8 kl. 12-16

Svartå kyrka

öppen torsdagar                        öppen söndagar

13.6 kl. 12-16                               16.6 kl. 12-16
20.6 kl. 12-16                               23.6 kyrkan inte öppen
27.6 kl. 12-16                               30.6 kl. 12-16
4.7 kl. 12-16                                 7.7 kl. 12-16
11.7 kl. 12-16                               14.7 kl. 12-14
18.7 kl. 12-16                               21.7 kl. 12-16
25.7 kl. 12-16                               28.7 kl. 12-14
1.8 kl. 12-16                                 4.8 kl. 12-16
8.8 kl. 12-16                                 11.8 kl. 12-16
15.8 kl. 12-16                               18.8 kl. 12-16

OBS! Ev. ändringar kan ske i öppethållningstiderna.