Streaming av gudstjänster och högmässor

Karis-Pojo svenska församling streamar följande gudstjänster/högmässor från S:ta Katarina kyrka i Karis under sommaren söndag 10.7, 24.7, 14.8 och 28.8. Du kan se mässorna via församlingens YouTube-kanal.

 

 

Stream Zlata Ognevich "Pray For Ukraine" by FOXMELODY | Listen online for  free on SoundCloud

Vi ber för fred

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.