Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas. Språkkraven för tjänsten är: Utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska. Församlingsrådet anser att goda kunskaper i finska och övriga språkkunskaper anses meriterande. Tjänsten är placerad i kravgrupp 602. Tjänstgöringsstället är Centralgatan 23, Karis 10300. Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse så fort som möjligt. Församlingen kommer att intervjua de sökande. Den som söker en kaplanstjänst bör ha avlagt pastoralexamen och ett utdrag ur prästmatrikeln bör bifogas ansökan. Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling förklaras ledig att sökas senast 8.5.2024 kl. 12.00.

Ansökan görs till Borgå domkapitel

 

Sommarfamiljeläger på Rosvik lägergård
14-16.6.2024 kl. 11.00-13.00
Avgift; Vuxna 44€, 13-17 åringar 32€, 3-12 åringar 22€ och barn under 3 år gratis.
Lägerledare är Martina "Tintto" Lundström, Fredrica Degerth.
Förfrågningar och anmälningar riktas till Tintto senast 27.5 tfn 044 755 3626 eller martina.lundstrom@evl.fi. Begränsat antal med platser och deltagarplatserna fås enligt anmälningsordning!
Annulleringsavgift 10€ uppbärs vid ev. annullering

Övernattningsläger för årskurserna 1-6, den 11-13.6 2024. 
Lägerledare är Stina Råstedt, Jessica Sandberg och Christine Djupsjö samt hjälpledare.
Lägeravgift: 35€
Förfrågningar riktas till Stina på tfn 044 333 5004.
Öppna länk i ny flikAnmälningslänk
Anmälningstid är 15.4 -15.5. Lägerplatserna delas ut i anmälningsordning.
Församlingens medlemmar har förtur om lägret blir fullsatt.
Vänligen fyll i anmälningsblanketten noggrant.