KYRKORNA ÖPPNA UNDER SOMMAREN

S:ta Maria kyrka i Pojo är vägkyrka under tiden 11.6-3.8. Kyrkan är öppen tisdag-lördag kl. 11-15.30 med vissa undantag. Kyrkan är inte öppen 21.6 och 22.6. Exakta öppethållningstider publiceras på tiekirkko.fi. och på församlingarnas webbsidor.


S:ta Katarina kyrka i Karis

öppen onsdagar                         öppen fredagar

12.6 kl. 12-16                              14.6 kl. 12-16
19.6 kl. 12-16                              21.6 kyrkan inte öppen
26.6 kl. 12-16                              28.6 kl. 12-16
3.7 kl. 12-16                                5.7 kl. 12-16
10.7 kl. 12-16                              12.7 kl. 12-16
17.7 kl. 12-16                              19.7 kl. 12-16
24.7 kl. 12-16                              26.7 kl. 12-16
31.7 kl. 12-16                              2.8 kl. 12-16
7.8 kl. 12-16                                9.8 kl. 12-16
14.8 kl. 12-16                              16.8 kl. 12-16

Svartå kyrka

öppen torsdagar                        öppen söndagar

13.6 kl. 12-16                              16.6 kl. 12-16
20.6 kl. 12-16                              23.6 kyrkan inte öppen
27.6 kl. 12-16                              30.6 kl. 12-16
4.7 kl. 12-16                                7.7 kl. 12-16
11.7 kl. 12-16                              14.7 kl. 12-14
18.7 kl. 12-16                              21.7 kl. 12-16
25.7 kl. 12-16                              28.7 kl. 12-14
1.8 kl. 12-16                                4.8 kl. 12-16
8.8 kl. 12-16                                11.8 kl. 12-16
15.8 kl. 12-16                              18.8 kl. 12-16

OBS! Ev. ändringar kan ske i öppethållningstiderna.