Streaming av gudstjänster och högmässor

Karis-Pojo svenska församling streamar följande gudstjänster/högmässor från S:ta Katarina kyrka i Karis.
Söndagen den 22.5 streamas gudstjänsten och den kan ses via församlingens YouTube-kanal.

kl. 10 Gudstjänst i Pojo kyrka. Barbro Eriksson, Susanna Lönnqvist och Päivi Tiitu.
kl. 12 Högmässa i Karis kyrka. Barbro Eriksson, Susanna Lönnqvist och Päivi Tiitu.

Kristi himmelfärdsdag 26.5
kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka. Barbro Eriksson, Håkan Lindroos.
kl. 12 Högmässa med konfirmation i Karis kyrka. Yvonne Terlinden, Päivi Tiitu.
kl. 16 Högmässa i Svartå kyrka. Barbro Eriksson, Päivi Tiitu.


Söndag 29.5
kl. 10 Högmässa i Pojo kyrka. Susanna Lönnqvist, Håkan Lindroos.
kl. 12 Högmässa i Karis kyrka. Susanna Lönnqvist, Håkan Lindroos.

 

Stream Zlata Ognevich "Pray For Ukraine" by FOXMELODY | Listen online for  free on SoundCloud

Vi ber för fred

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.