Vikarierande ungdomsledare

Karis-Pojo svenska församling är en svenskspråkig församling med ca 5 200 medlemmar som hör till Raseborgs kyrkligs samfällighet. Församlingen har verksamhet i Karis, Pojo och Svartå. Nu söker vi en vikarierande ungdomsledare för 6 månader fr.o.m. november 2021. Är du intresserad att jobba med barn- och ungdomar? Hör av dig!

Ring kyrkoherde Pentti Raunio 0503003683 eller ungdomsarbetsledare Birgitta Udd 0405687580

 

Karis-Pojo svenska församling streamar följande gudstjänster och högmässor från S:ta Katarina kyrka i Karis söndagar kl. 10 den 12/9, 10/10, 24/10, 14/11 och 28/11 som kan ses via församlingens youtube-kanal.

 

Begravningsväsendet

Kontakta t.f. begravningsväsendets chef Charlotta Laukkanen tfn 040 054 0022 i följande ärenden:
- gravar och gravplatser (nya och gamla)
- urnebisättningar
- avhämtning av urna
- gravskötsel