Restriktioner 26.11-20.12.2020

Församlingens gudstjänster sänds via webben pga restriktionerna – övrig verksamhet som ordnas av församlingen är inhiberad förutom eftisverksamheten vid Lilla Prästgården.

Församlingens anställda nås per telefon och e-post.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.