Till nyhetslistan

Coronadirektiv tillsvidare

24.6.2021 12.32

I Nyland har begränsningar av sammankomster och samlingar inom- och utomhus slopats på området för Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Sibbo, Borgå och Agricola församlingar, varvid direktiven i Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas. Det innebär att det vid sammankomster och samlingar skall finnas möjlighet till rengöring av händerna, att det ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga säkerhetsavstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridande av smitta, samt att rengöringen av utrymmen och ytor sker effektivt. THL rekommenderar att andningsskydd används i hela landet vid sammankomster och samlingar.

Enligt nuvarande direktiv är begräsningarna per kyrka/byggnad enligt följande:

Karis kyrka max 150 personer

Pojo kyrka max 100 personer

Svartå kyrka max 80 personer

Församlingshemmet i Karis och Stora Prästgården i Karis max 40 personer

Församlingshemmet i Pojo max 30 personer (per sal)

S:t Olofs kapell i Karis max 30 personer

Ramskulla kapell max 30 personer

Domkapitlet i Borgå stift ger, baserat på myndigheternas beslut, följande direktiv åt församlingarna och samfälligheterna:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus med beaktande de restriktioner som gäller för respektive område.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § skall följas, även vid utdelande nattvard. Rekommendationen är att andningsskydd skall användas.

Närmare information ger: t.f. kyrkoherde Yvonne Terlinden tfn 044 755 3644 eller Fanny Mäkirinta tfn 044 755 3633

fro.m. 3.8.2021 kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683