Till nyhetslistan

Församlingsvalet 2022-1.png Logo för församlingsvalet 2022

Kandidater för Karis-Pojo svenska församling i Församlingsvalet

20.9.2022 15.35

Vår gemensamma församling

Fri grupp som vill

  • tro på det goda
  • fortsätta bygga våra kristna gemenskap
  • erbjuda meningsfulla aktiviteter med särskild fokus på barn, unga och äldre
  • stödja personer i behov av hjälp
  • värna om det kristna kulturarvet
  • erbjuda mötesplatser för alla

Kandidater till kyrkofullmäktige

Björklund

Kim

historiker

Björklund

Staffan

stuvare, skogsmästare

Hellberg

Carola

frisörföretagare

Laxell

Gustav

fil.mag, pensionär

Lindholm

Frank

pensionär

Pråhl

Annika

pensionär

Skogberg

Tauno

merkonom

Starck

Gunilla

laboratorieskötare

Storsjö

Ann

ekon.mag.

Uusimäki

Kari

företagare

Wikström

Monika

lärare inom småbarnspedagogik

Öhman

Patrik

polis

 

Kandidater till församlingsrådet

 

Björklund

Kim

historiker

Björklund

Staffan

stuvare, skogsmästare

Hanell

Katarina

ekon.mag.

Hellberg

Carola

frisörföretagare

Korenius

Hannele

pensionär

Laxell

Gustav

fil.mag, pensionär

Lindholm

Frank

pensionär

Lönnberg

Roger

företagare, kiropraktor

Pråhl

Annika

pensionär

Starck

Gunilla

laboratorieskötare

Storsjö

Ann

ekon.mag.

Uusimäki

Kari

företagare

Wikström

Monika

lärare inom småbarnspedagogik

Öhman

Patrik

polis

 

Socialdemokrater och obundna

Gruppen ”Socialdemokrater och obundna” vill utveckla församlingen som en tolerant och framstegsvänlig gemenskap med socialt ansvar och engagemang i lokalsamhället. Gruppen vill särskilt betona diakonin och ungdomsarbetet.

 

Kandidater till kyrkofullmäktige och församlingsrådet

Lindström

Lisbeth

handledare

Kvarnström

Birgit

pensionerad psykolog

Wickström

Holger

kulturarbetare