Internationell diakoni

Internationell diakoni är utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.

Som församlingsmedlem kan du stöda arbetet genom att delta i insamlingar och kollekter. Vi bär regelbundet upp kollekt för Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp.

Varje vår deltar församlingen i insamlingen Gemensamt Ansvar. 60 procent av intäkterna från insamlingen styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.