Våra förtroendevalda

Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022:

 • Ritva Isaksson
 • Kerstin Ilander
 • Gustav Laxell
 • Frank Lindholm
 • Annika Pråhl
 • Tauno Skogberg
 • Ann Storsjö
 • Holger Wickström
 • Monika Wikström

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m.

Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022:

 • Pentti Raunio, kyrkoherde, ordförande
 • Annika Pråhl, viceordförande
 • Staffan Björklund
 • Bo Holmberg
 • Ritva Isaksson
 • Kerstin Ilander
 • Gustav Laxell
 • Frank Lindholm
 • Ann Storsjö
 • Kari Uusimäki
 • Holger Wickström
 • Monika Wikström
 • Patrik Öhman

Jeanette Kämpe fungerar som sekreterare för rådet.