Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022

Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Annika Pråhl
Tauno Skogberg
Ann Storsjö
Holger Wickström
Monika Wikström

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m.

Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022:

Pentti Raunio, kyrkoherde, ordförande
Annika Pråhl, viceordförande
Staffan Björklund
Bo Holmberg
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Ann Storsjö
Kari Uusimäki
Holger Wickström
Monika Wikström
Patrik Öhman

Jeanette Kämpe fungerar som sekreterare för rådet.

Protokoll från mötet 29.01.2019
Protokoll från mötet
28.02.2019
Protokoll från mötet 18.04.2019