Klicka på länken för att läsa mera om valet Församlingsvalet 2018

Biskop Tapio Luoma uppmanar att kandidera- Uppmuntra frimodigt församlingsmedlemmarna att kandidera och rösta i församlingsvalet. Det som kyrkan nu behöver är modiga och fördomsfria förtroendevalda med drömmar och visioner om framtidens kyrka, säger biskop Tapio Luoma. Församlingsvalet ger församlingarna en bra möjlighet att lyfta fram sin verksamhet Tapio Luomas video

Ändringar i vallagstiftningen trädde i kraft den 16 april 2018

En lag om ändring av kyrkolagen (209/2018) har stadfästs och den trädde i kraft 16.4.2018. Samtidigt trädde också kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan (210/2018) i kraft.

Med de ändrade bestämmelserna följer många saker att beakta i förberedelserna och genomförandet av höstens församlingsval.
- Förhandsröstning ordnas från tisdag till lördag 6 – 10.11.
- Pastorskansliet eller församlingens kansli är inte längre obligatoriskt förhandsröstningsställe.
- Den egentliga valdagen är 18.11.2018.
- Kyrkoherden är inte längre obligatorisk medlem i valnämnden. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet tillsätter en valnämnd, som består av en ordförande, minst fyra övriga medlemmar och minst lika många ersättare.
- En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlemmar eller ersättare i valnämnden, valförrättare eller valbiträde. Med make eller maka avses äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten.
- I församlingar som delats in i röstningsområden ska ett meddelandekort skickas ut senast den 30:e dagen före valdagen, dvs. 19.10.