Gemensamma kyrkofullmäktige leder den kyrkliga samfälligheten, 9 medlemmar av totalt 31 representerar Karis-Pojo svenska församling.

Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022

Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Annika Pråhl
Tauno Skogberg
Ann Storsjö
Holger Wickström
Monika Wikström

Församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling har 12 medlemmar och de leder församlingens verksamhet och väljer medarbetare m.m.

Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022:

Staffan Björklund
Bo Holmberg
Ritva Isaksson
Kerstin Ilander
Gustav Laxell
Frank Lindholm
Annika Pråhl
Ann Storsjö
Kari Uusimäki
Holger Wickström
Monika Wikström
Patrik Öhman

Kyrkoherde Pentti Raunio fungerar som ordförande för rådet.