Till nyhetslistan

Restriktionerna fortsätter t.o.m. 14.3.2021

4.2.2021 14.43

Gudstjänster och förrättningar
Gudstjänsterna sänds virtuellt under tiden 1-14.3.2021 via församlingens Youtube-kanal. Det finns en länk till YouTube på församlingens hemsida adress:
www.karis-pojoforsamling.fi

Församlingen erbjuder möjlighet att fira nattvard enligt följande:

  • Vardagsmässa i S:t Olofs kapell to 11.2 kl. 18
  • Askonsdagens mässa i S:ta Katarina kyrka i Karis 17.2 kl. 18
  • Högmässa i Svartå kyrka sö 14.2 kl. 16
  • Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo sö 28.2 kl. 12

För deltagande i nattvardsmässorna behöver vi en förhandsanmälan – vänligen kontakta pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019 279 3000.

Församlingens anställda nås per telefon och e-post.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 6 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Den påbjudna gränsen om 6 personer kan vid pastorala skäl överstigas med kyrkoherdens lov. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Privata tillställningar: Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 6 personer) minnesstunder.

Närmare information ger: kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683