Till nyhetslistan

Restriktionerna fortsätter t.o.m. 31.1.2021

8.1.2021 11.00

Offentliga evenemang: Alla offentliga evenemang inom- och utomhus förbjuds med beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland t.o.m. 31.1.2021.

Gudstjänster och förrättningar
Gudstjänster är under tiden 11-31.1.2021 inte öppna utan sänds via församlingens Youtube-kanal. Det finns en länk till YouTube på församlingens hemsida.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Vid jordfästningar kan dock, med hänvisning till pastorala skäl, de närmaste anhöriga närvara, om än närvaron vid förrättningen härvid skulle överstiga den påbjudna gränsen om 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Privata tillställningar: Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

Närmare information ger: kyrkoherde Pentti Raunio tfn 050 300 3683