Till nyhetslistan

Församlingens corona-anvisningar 12.10.2020

12.10.2020 12.27

Gudstjänster
- antal deltagare i Karis kyrka max 120 personer
- antal deltagare i Pojo kyrka max 90 personer
- antal deltagare i Svartå kyrka max 70 personer
Personalen använder ansiktsmasker vid utdelning av nattvard.

Jordfästningar
- antalet deltagare i begravningskapellen max 30 personer
- antal deltagare vid minnesstunder, dopfester och liknande (privata) sammankomster i våra lokaler max 20 personer
- Dop i våra egna rymligare lokaler rekommenderas framom dop i hemmiljö, eftersom personalens säkerhet bör garanteras

Verksamhet för barn
- Personbegränsningarna i våra lokaler gällande församlingens egen verksamhet är tillsvidare oförändrade. Utomhusverksamhet är om möjligt att föredra. Frekvent handtvätt, säkert avstånd och vädring inomhus gäller. Förkylda stannar hemma.
 

Verksamhet för ungdomar
- Personbegränsningarna i våra utrymmen gällande församlingens egen verksamhet är tillsvidare oförändrade. Frekvent handtvätt, säkert avstånd och vädring inomhus gäller. Förkylda stannar hemma.

Verksamhet för vuxna och äldre
- Personbegränsningarna i våra utrymmen gällande församlingens egen verksamhet är tillsvidare oförändrade. Frekvent handtvätt, säkert avstånd och vädring inomhus gäller. Förkylda stannar hemma.
- Lunchservering kan tillsvidare ordnas med en person som serverar alla (ej buffé).

Pastorskansliet vid Karis-Pojo svenska församling
Pastorskansliet har fortsättningsvis dörren stängd och vi betjänar per telefon och e-post må-to kl. 9-13. Fredagar stängt. Beställning av ämbetsintyg kan göras via våra webbsidor.

Munskydd
Församlingen rekommenderar att munskydd används vid gudstjänster och högmässor samt konserter.