Till nyhetslistan

S:ta Katarina kyrka

S:ta Katarina kyrka firade 550 år

31.8.2020 14.52 S:ta Katarina kyrka

Festhögmässa firades 30.8.2020 då S:ta Katarina kyrka i Karis fyller 550 år detta år. I festmässan som var tvåspråkig deltog biskop Bo-Göran Åstrand som predikant, kyrkoherdarna Pentti Raunio och Esa Lahtinen fungerade som liturger, och kantorer var Åsa Westerlund, Hanna Noro och Päivi Tiitu.

Medverkade sångare och musiker var Katarina Singers, Peregrinuskvartetten, sopranen Karin Westerlund och instrumentalisterna Sanna Jääskeläinen, Jan Hellberg och Anders Storbacka. I högmässan uruppfördes två beställningsverk, Roland Näses arrangemang av psalmen ”Gammal är kyrkan” och Jan Hellbergs komposition ”Ljuvlig är din boning”.

Annika Pråhl och Leena Havukainen var textläsare, nattvardsassistenter var Nina Fabritius- Ylitalo och Kristiina Hiltunen och kyrkvärdar var Gunilla Wikström och Eva Nilsson. Marja-Sisko Maristo och Camilla Söderling var församlingsmästare.

Ca 130 personer deltog i festhögmässan och efteråt bjöds det på kyrklunch på kyrkbacken bredvid kyrkan.