Till nyhetslistan

Församlingsvalet 2022.png Logo för församlingsvalet 2022

Kungörelse om kandidatuppställningen i församlingsvalet

9.8.2022 08.00

Kungörelse om kandidatuppställningen

I Karis-Pojo svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 9 medlemmar till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingens församlingsråd.

Valbar till de ovan nämnda förtroendeuppdragen är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som

  1. senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen
  2. är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
  3. är känd för sin kristna övertygelse
  4. inte är omyndig
  5. har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera
  6. inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till Karis-Pojo svenska pastorskansli som håller öppet måndag-torsdag kl. 9.00-13.00 samt 15.9.2022 klockan 9.00–16.00. Adressen är Centralgatan 23, Karis.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Karis 07.06.2022
För valnämnden i Karis-Pojo svenska församling
Ordförande Bo Holmberg