Sankta Katarina 550 år - festligheter

Söndag 25 oktober kl. 18 Sankta Katarina 550 – kvällsmässa med countrymusik i S:ta Katarina kyrka.

Tisdag 3 november kl. 17 Väggmålningarna i vår kyrka, arkeolog Markus Hiekkanen delar av sin kunskap.