Du kan bli medlem i församlingen via den elektroniska blanketten eller genom att kontakta pastorskansliet.