Församlingen har ett understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien. Medel till detta understöd samlas in genom missionsklubben i Pojo som samlas i regel varannan vecka (se kalendern).

Församlingen samarbetar för detta ändamål också med Karis missionsförening r. f. som driver Missionstorget, ett välsorterat lopptorg vid Kanaltorget. Missionstorget är öppet på tisdagar kl 17-19 och på lördagar kl 10-13. Där finns också en insamlingslåda, som är öppen på tisdagar och lördagar, där det tas emot donationer.