Familjerådgivningscentral Raseborg har som uppgift att genom samtal och terapi stöda och hjälpa vid svårigheter och kriser i parrelationer och familjer.

Familjerådgivningscentralen är en tvåspråkig central och betjänar såväl på finska som på svenska.

Telefontider för tidsbeställning: tisdagar och torsdagar kl. 9-10 samt onsdagar kl. 13-14.

Familjerådgivningscentralen Raseborg tfn 019 238281

Besöksadress: Orkdalsvägen, Pojo

Se även www.familjeborgen.fi