Missionsklubben

i Pojo församlingshem träffas första och tredje tisdagen i månaden kl. 14-16, Orkdalsvägen 6. Start: 16.1

Diakonisyföreningen

i Pojo församlingshem träffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-16. Start: 10.1

Karlakaffe

i Pojo församlingshemträffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Start: 10.1

Pensionärssamlingen

i Pojo församlingshem, Orkdalvägen 6, första onsdagen i månaden kl. 14-16. Första träffen hålls 3.1

Onsdagsträffen

i Villa Anemone, Köpmangatan 27, Karis fjärde onsdagen i månaden kl.13-14.30. Start 24.1

Bibelgruppen

i Svartå träffas måndagar i regel varannan vecka i kyrkstugan med start den 8.1 kl. 14-15.30.

Öppna bibelsamtal

hålls i omväxlande i Karis och i Pojo församlingshem onsdagar varannan vecka kl. 19-20.30 med start i Karis 17.1

Mammor i bön 

i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis söndagar kl. 19-20. Kontaktperson Birgitta Udd.

Församlingens körer hittar du här.