Missionsklubben

i Pojo församlingshem träffas första och tredje tisdagen i månaden kl. 14-16, Orkdalsvägen 6. Start: 19.9.

Diakonisyföreningen

i Pojo församlingshem träffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-16. Start: 13.9.

Karlakaffe

i Pojo församlingshemträffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30. Start: 13.9.

Pensionärssamlingen

i Pojo församlingshem, Orkdalvägen 6, första onsdagen i månaden kl. 14-16. Första träffen hålls 6.9.

Onsdagsträffen

i Villa Anemone, Köpmangatan 27, Karis fjärde onsdagen i månaden kl.13-14.30. Start 27.9

Bibelgruppen

i Svartå träffas måndagar i regel varannan vecka i kyrkstugan med start den 4.9. kl. 14-15.30.

Öppna bibelsamtal

hålls i omväxlande i Karis och i Pojo församlingshem onsdagar varannan vecka kl. 19-20.30 med start i Karis 20.9.

Stickcafé

i ungdomsutrymmet, Pojo församlingshem kl. 18-20. Gruppen träffas följande torsdagar: 14.9, 19.10, 9.11 och 7.12.

Mammor i bön 

i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis söndagar kl. 19-20. Kontaktperson Birgitta Udd.

Församlingens körer hittar du här.

Familjekvällar

se under Småbarn och familj.