Missionsklubben

i Pojo församlingshem träffas första och tredje tisdagen i månaden kl. 14-16, Orkdalsvägen 6.

Diakonisyföreningen

i Pojo församlingshem träffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-16.

Karlakaffe

i Pojo församlingshemträffas andra och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30.

Pensionärssamlingen

i Pojo församlingshem, Orkdalvägen 6, första onsdagen i månaden kl. 14-16.

Onsdagsträffen

i Villa Anemone, Köpmangatan 27, Karis fjärde onsdagen i månaden kl.13-14.30.

Öppna bibelsamtal

hålls i omväxlande i Karis och i Pojo församlingshem onsdagar varannan vecka kl. 19-20.30

Mammor i bön 

i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis söndagar kl. 19-20. Kontaktperson Birgitta Udd.

Församlingens körer hittar du här.